Bernard ROOBAERT

Bernard Roobaert
Bernard Roobaert

Né à Enghien le 2 octobre 1960

Domicilié à 1541 Herne – Brikstraat 19 A
Tél. : 02 396 09 04
Fax : 02 396 09 05
Courriel : cepheus@telenet.be
Traducteur indépendant

Membre de la CRTD depuis janvier 2007

FORMATION

 • 1978 – 1984
  • Licence en Philologie germanique (Nl – E) à l’UCL
  • Cours isolés du Diplôme d’Etudes Européennes
 • 07/10/1986 – 13/01/1987
  • Formation professionnelle correspondant quadrilingue (Nl)
  • Opleidingscentrum RVA Anderlecht
 • 1996 –
  • Doctorat en Philologie germanique en cours à la Rijksuniversiteit Gent
  • Promoteur : Pr. J. Taeldeman
  • Sujet : Toponymisch Corpus van het vroegere Baljuwschap Edingen en enkele omlig-gende gemeenten / Corpus toponymique de l’ancien Bailliage d’Enghien et de quel-ques communes limitrophes

Membre de diverses associations historiques et culturelles

 • Bibliothécaire-archiviste du « Gewestelijke Kring voor Oudheidkunde, Geschiedenis en Heemkunde van Zuid-Pajottenland Het Oude Land van Edingen en Omliggende » (Hérinnes)
 • Vice-président du « Cercle d’Histoire Enghien-Brabant » (Tubize)
 • Secrétaire du « Cercle Archéologique d’Enghien » (Enghien)
 • Membre du « Cercle Archéologique d’Enghien » (Enghien)
 • Membre du « Orde van den Prince »

PRINCIPAUX ARTICLES

1985

 • De oprichting van de parochie Tollembeek, dans HOLVEO XIII, 205-220 (en collaboration avec Lucien OST)

1988

 • De oprichting van de parochie Sint-Pieters-Kapelle, dans HOLVEO XVI, 145-162

1989

 • Voor meyer ende scepenen van Herneghewault, dans HOLVEO XVII, 146-280

1990

 • De « Oude Molen » van Sint-Pieters-Kapelle, dans HOLVEO XVIII, 145-206

1991

 • Van schadelijke onweders en kwaade lochten, dans HOLVEO XIX, 127-144, 193-204

1993

 • De oprichting van de « Nieuwe Molen » te Sint-Pieters-Kapelle, dans HOLVEO XXI, 1-27
 • Een overzicht van de molens van het oude Land van Edingen en hun oudste vermeldingen, dans HOLVEO XXI, 97-133

1994

 • Het grondbezit van de fundatie Vander Eycken van Sint-Pieters-Kapelle, dans HOLVEO XXII, 47-55, 107-123
 • Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint Peeters Gulde ter Waerden van Sint-Pieters-Kapelle, dans ESB LXXVII, 391-426
 • De toponymie van Sint-Pieters-Kapelle, dans HOLVEO XXII, 269-287; XXIII, 37-57, 121-142, 185-216, 261-276; XXIV, 39-67

1995

 • Dura lex… of de “Goeie ouwe tijd”?, dans HOLVEO XXIII, 237-260

1996

 • Overzicht van de molens van de streek van Edingen met hun oudste vermeldingen, numéro thématique Molenecho’s 24, 117-180

1999

 • Enkele dialecttermen uit onze streek, dans HOLVEO XXVII, 145-167

2000

 • Enkele specifieke betekenissen van de term Cultura – Couture – Kouter, dans ACHEB I, 101-117 (en collaboration avec Luc VAN DURME)
 • Hydronymes et toponymes dérivés dans la région d’Enghien à Tubize, dans ACHEB I, 119-199

2001

 • De plaatsnamen in -haim, -ingas en -ingaheim in de streek Edingen – Tubeke, dans ACHEB II, 107-136
 • Toponymes germaniques en -haim entre Enghien et Tubize, dans ACHEB II, 187-199

2002

 • De oudste Middelnederlandse teksten in het Land van Edingen, dans HOLVEO XXX, 43-51 (en collaboration avec Ugo VANNIJVEL)
 • Tijdschrift Het Oude Land van Edingen en Omliggende. Algemeen auteursregister en algemene index van de onderwerpen, plaatsnamen en persoonsnamen van de jaargangen I (1973) – XXIX (2001), Herne, 112 p. (en collaboration avec Dirk VANDENPLAS)
 • Een overzicht van de West-Brabantse Toponymie, syllabus Centrum voor Brabantse Geschiedenis, Katholieke Universiteit Brussel, 23 p.
 • Le toponyme -bruge(s) dans la région d’Enghien-Tubize, dans ACHEB III, 161-187

2003

 • Op ontdekkingstocht door Groot-Gooik (II): De naam Kester, dans HOLVEO XXXI, 107-119
 • Oude herbergen en brouwerijen, dans HOLVEO XXXI, 201-311
 • De naam Bierk, dans ACHEB IV, 39-54
 • L’usage des langues à Saintes, dans ACHEB IV, 111-132

2004

 • Overzicht van de plaatsnamen van het Pajottenland en de Zennevallei, Streekgidsen Pajottenland-Zennevallei, 20 p.
 • Le nom de Soignies, dans Annales du Cercle Archéologique de Soignies XXXVII, 11-26
 • Moeringen (Hof ten Berg) te Vollezele (Galmaarden): een onbekend domein van de abdij van Lobbes, dans HOLVEO XXXII, 217-232

2005

 • De namen Puydt en Gezule en de oudste geschiedenis van Bever, dans HOLVEO XXXIII, 109-116
 • Twaalfde-eeuwse versterkte sites in Bellingen, Bogaarden en Heikruis, dans HOLVEO XXXIII, 275-287
 • La frontière linguistique à Marcq, dans Annales du Cercle Archéologique d’Enghien XXXIX, 127-172

2006

 • Les noms de lieu du type « Soignies », dans BCTD LXXVIII, 397-420

2007

 • De dekenale visitatie van 1775 dekenaat Halle, dans HOLVEO XXXIII, 273-287; XXXIV, 110-125; XXXVII, 73-99,
 • Hydrotoponymes, dans BCTD LXXIX, 155-168
 • Tautologische samenstellingen van hydroniemen op beek, dans BCTD LXXIX, 425-448

2008

 • Een overzicht van de dorpsnamen van West-Brabant, dans ESB LXXXVI, 473-506

2009

 • De naam Vollezele, dans HOLVEO, XXXVI,
 • La visitation décanale de 1775 et l’emploi des langues dans la région d’Enghien, dans BCTD LXXXI,

TRADUCTIONS

 • Résumé, dans L. VAN DURME, Galloromaniae Neerlandicae Submersae Fragmenta, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996, 574-579
 • Histoire du Brabant, du duché à nos jours, Zwolle, 2004, (chapitres I-III-7; I-IV-5, 6; I-V-1, 4, 6; I-VI-1, 2, 3, 6; II-I-2, 3, 4; II-III-2, 3; II-V-2, 3; III-II, III-II-1).

Les commentaires sont clos.