Willy Van Langendonck

Mechelen, °1938

Maria van Hongarijelaan 7 bus 7, 1083 Brussel (Ganshoren); tel. 0474-364691
K.U.Leuven, Subfaculteit Taalkunde, Instituut voor Naamkunde en Dialectologie,
P.B. 33; Blijde-Inkomststraat 21; 3000 Leuven; tel. 016-324823
willy.vanlangendonck@arts.kuleuven.be
willy.van.langendonck@telenet.be

Doctor in de Germaanse filologie (1970)

Lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie sinds 1989;
van de International Council of Onomastic Sciences (hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, evenals secretaris van ICOS van 1968 tot 2002; vice-secretaris-generaal in 1984-87; van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis sinds 1972; van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde sinds 1977; van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden sinds 1998; van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde sinds 2004.

Loopbaan en onderscheidingen:
lid van het wetenschappelijk personeel aan het Instituut voor Naamkunde van de K.U.Leuven (1964), buitengewoon docent (1977), hoofddocent (1991), hoogleraar (1996), gewoon hoogleraar (2002).
Dr. Dupont-prijs voor het proefschrift (1971); Prijs voor Taalkunde 1973 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (voor het proefschrift); Prijs van 100.000 BF van het Fonds Derde Cyclus (K.U. Leuven 1976).

Saillante onderzoeksinteresse:
theorie van de eigennaam (cf. boek Theory and Typology of Proper Names, te verschijnen bij Mouton de Gruyter in 2007) en aanverwante categorieën zoals definietheid, genericiteit en numerus. Bijnamenonderzoek (cf. De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt. Anthroponymica 21. Leuven 1979). Andere domeinen: gemarkeerdheid en iconiciteit (cf. project met UGent) ; grammaticale relaties (Attractiepool-project Casus en Thematische Relaties) ; Project Nederlandse Spraakkunst: Nederlandse Grammatica voor Franstaligen; dependentie (cf. Word Grammar 1991, met Richard Hudson), relatoren en woordvolgorde.

Gepubliceerde werken en (congres)lezingen sinds 2001:

(Nog) niet verschenen (congres)lezingen en toespraken: