LXXXVI (2014) – Sommaire

Sommaire Publications – Publicaties Jaarverslag 2013 – Rapport annuel 2013 – Annual report 2013 Liste des membres – Ledenlijst Jean GERMAIN, In memoriam Jacques-Henri Michel (1927-2013) José CAJOT, Blancquaert en Stevens: fonetiek versus fonologie in de Limburgse Dialectatlas Luc DE GRAUWE, Noemen voor ‘noemen’ en ‘heten’: een polycausaal verhaal een…

Lees verder …

LXXXV (2013) – Sommaire

Sommaire Publications – Publicaties Jaarverslag 2012 – Rapport annuel 2012 – Annual report 2012 Liste des membres – Ledenlijst Jan GOOSSENS, In memoriam René Jongen Jean-Marie PIERRET, In memoriam Willy Bal Jean GERMAIN, Bibliographie de Willy Bal Esther BAIWIR, Un cas d’allomorphie en protoroman Frans DEBRABANDERE, Epenthesis in de familienamen…

Lees verder …

LXXXIV (2012) – Sommaire

Sommaire Publications – Publicaties Jaarverslag 2011 – Rapport annuel 2011 – Annual report 2011 Liste des membres – Ledenlijst Esther BAIWIR, L’Atlas linguistique de la Wallonie à mi-parcours. État des lieux et perspectives Esther BAIWIR, Index onomasiologique de l’Atlas linguistique de la Wallonie Jérémie DELORME, Vers un Dictionnaire Toponymique de…

Lees verder …

LXXXIII (2011) – Sommaire

Sommaire Publications – Publicaties Rapport annuaire 2010 – Jaarverslag 2010 – Annual Report 2010 Liste des membres – Ledenlijst Marie-Guy BOUTIER, La toponymie comme archéologie linguistique Har BROK, Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen 2003-2011 Jan GOOSSENS, De Limburgse toonaccenten in het enkelvoud en het meervoud van…

Lees verder …

LXXXII (2010) – Sommaire

Sommaire Publicaties – Publications Jaarverslag 2009 – Rapport annuaire 2009 – Annual Report 2009 Ledenlijst – Liste des membres Willy VAN LANGENDONCK, In Memoriam Karel Roelandts René JONGEN, De Rijnlandse toonaccenten in het Zuid-Nederfrankische dialect van Moresnet (met Résumé français en Deutsche Zusammenfang) Paul KEMPENEERS, Verdronken toponiemen in de Maasplassen…

Lees verder …

LXXXI (2009) – Sommaire

Sommaire Marie-Guy BOUTIER: Histoire des noms Xhoris et Wéris (Belgique romane): deux témoins d’une surdérivation lexicale en latin haut-médiéval Paul KEMPENEERS: Kapellen bij Glabbeek. Plaatsnamen en hun geschiedenis Jean LOICQ: Notes d’hydronymie wallonne 3e série Jean LOICQ: Quatre cours d’eau des cantons de l’Est Victor MENNEN: Veen in Lommel: een…

Lees verder …

LXXX (2008) – Sommaire

Sommaire Jan GOOSSENS, Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis Jean LOICQ, Notes d’hydronymie wallonne Ward VAN OSTA, Goropius Becanus en de toponymie pdf de la publication

Lees verder …

LXXIX (2007) – Sommaire

Sommaire Frans DEBRABANDERE, In memoriam dr. Frans Claes Willy BAL & Jean GERMAIN, Toponymie de Jamioulx Marie-Guy BOUTIER, Toponymie majeure de Wallonie: bref état des lieux Jean LECHANTEUR, Notes sur quelques noms de famille wallons Jean LOICQ, Notes d’hydronymie wallonne Bernard ROOBAERT, Hydrotoponymes Ute BOONEN, Syntactische variatie in 13de- en…

Lees verder …