XCI (2019) – Sommaire

Publications – Publicaties

José Cajot, Woord vooraf – Préface

Rapport annuel 2018 – Jaarverslag 2018 – Annual Report 2018

Liste des membres – Ledenlijst

Leen BERVOETS, Jan DUMOLYN & Mathijs SPEECKE, Toponymie en urbanisatie in de middeleeuwse Vlaamse textielsteden (ca. 1150-1300)

Georges DECLERCQ, Vierweegscheede: een prestedelijk toponiem in het centrum van Gent?

Ward LELOUP, ‘Lammins Vliet que on appelle Lescluze’: de toponymie van een gestichte stad

Jan TRACHET, Verdwenen en Verzwonden: havengerelateerde toponiemen langs het middeleeuwse Zwin

Bram VANNIEUWENHUYZE, Stadstoponymie en stadsgeschiedenis: de kloof en de bruggen

Luc DE GRAUWE, Hoe Waals is de Waalse Krook?

Frans DEBRABANDERE, Draagt West-Vlaanderen water naar de zee?

Karel LEENDERS, Waarom is de Grote Geule zo smal?

Victor MENNEN, Het abdijbezit in het graafschap Vlaanderen onder de loep van de waternamen

Frans DEBRABANDERE, Het Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk. Nog Corrigenda en Addenda

Jozef Van Loon, De riviernaam Rupel en het toponiem Rupelmonde

Jean GERMAIN, Les études anthroponymiques en Wallonie. Bibliographie rétrospective

Jaarverslag 2011 – Rapport annuel 2011 – Annual report 2011

Liste des membres – Ledenlijst

Esther BAIWIR, L’Atlas linguistique de la Wallonie à mi-parcours. État des lieux et perspectives

Esther BAIWIR, Index onomasiologique de l’Atlas linguistique de la Wallonie

Jérémie DELORME, Vers un Dictionnaire Toponymique de la Province de Liège : Ancrage du projet et réglage de la structure

Jean GERMAIN, Le loup dans la toponymie wallonne : entre mythe et réalité

Jan GOOSSENS, De studie van Jozef Dupont over het dialect van Bree

Jean LOICQ, Naast, Quenast et le nom de la rivière Quenaste

Ulrich MAES, Datering en motivering van het element Zout- in de plaatsnaam Zoutleeuw

Andy RAMANDT & Bram VANNIEUWENHUYZE, Kompastoponymie in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime

Bernard ROOBAERT, Quelques noms de famille de la region d’ Enghien

Luc VAN DURME, Het Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijkheden en beperkingen

Les commentaires sont clos.