LXXX (2008) – Sommaire

Sommaire

Jan GOOSSENS, Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis

Jean LOICQ, Notes d’hydronymie wallonne

Ward VAN OSTA, Goropius Becanus en de toponymie

pdf de la publication

Les commentaires sont clos.