Magda DEVOS

Geboren te Klemskerke op 26 oktober 1948

Universiteit Gent
Vakgroep Taalkunde (afdeling Nederlandse Taalkunde)
Blandijnberg 2
B – 9000 GENT
magda.devos@ugent.be

Academische diploma’s

Licentiaat Germaanse filologie, Rijksuniversiteit Gent, juli 1970. Licentiaatsverhandeling: Uit de taal van het landbouwbedrijf in achttien West-Vlaamse poldergemeenten
Doctor in de Germaanse filologie, Universiteit Gent, maart 1990. Proefschrift: Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Een onomasiologisch-semasiologische studie in diachroon perspectief

Lid van de KCTD sinds 1990

Beroepsloopbaan

Leiding onderzoeksprojecten

Lidmaatschap en wetenschappelijke dienstverlening

Publicaties in boekvorm

Redacteurschap

Artikels sinds 2002

Links