Adviesverlening

Richtlijnen keuze gemeente- en straatnamen

Richtlijnen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie voor de keuze van gemeentenamen bij fusies (opgesteld bij de voorbereiding van de fusies van 1977):

  1. 1. Bij voorkeur wordt de naam van de belangrijkste oude gemeente die van de fusiegemeente.
  2. 2. Bij wijze van uitzondering kunnen twee andere oplossingen gekozen worden:
    1. a. Juxtapositie van de vroegere gemeentenamen (met streepjes verbonden)
    2. b. Keuze van een nieuwe naam, namelijk die van een woonkern die tussen de woonkernen ligt die tot dan toe als gemeentenamen gefungeerd hebben.
  3. 3. De Commissie geeft de voorkeur aan de keuze van een simplex bij de fusie van twee gemeenten waarvan de namen alleen maar door een verschillend bepalend woord onderscheiden worden, bijvoorbeeld Pelt = Neerpelt + Overpelt
  4. 4. Gebruik de hedendaangse spelling van het Nederlands voor alle nieuwe en gewijzigde namen.

Zie ook:

IBZ, Best-Address – Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer

Stevens André (1982), Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging. Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, nr. 22. Hasselt.

Gysseling Maurits (1979), Principes van de straatnaamwijziging te Gent. In: Naamkunde 11, 88-117.

Goossens Jan (1986), Die Namen der belgischen Gemeinden und ihre Schreibung. In: Kühebacher Egon (Hrsg.), Amtlicher Gebrauch des geographischen Namenguts, Bozen, 225-242.

De Smet Gilbert (1986), Straßennamengebung in Flandern. In: Kühebacher Egon (Hrsg.), Amtlicher Gebrauch des geographischen Namengutes, Bozen, 243-252.

Reacties zijn gesloten.