LXXXV (2013) – Inhoud

Inhoud

Publications – Publicaties

Jaarverslag 2012 – Rapport annuel 2012 – Annual report 2012

Liste des membres – Ledenlijst

Jan GOOSSENS, In memoriam René Jongen

Jean-Marie PIERRET, In memoriam Willy Bal

Jean GERMAIN, Bibliographie de Willy Bal

Esther BAIWIR, Un cas d’allomorphie en protoroman

Frans DEBRABANDERE, Epenthesis in de familienamen

Frans DEBRABANDERE, Het woord standvink

Jean LOICQ, Le Dictionnaire historique des noms de cours d’eau de Wallonie

Ulrich MAES, De etymologie van de plaatsnamen Lauw en Rutten

Luc VAN DURME, De das in Oost-Vlaanderen

Luc VAN DURME, Zittert ‘kreupelbos’

Jozef VAN LOON, Het Antroponymisch Woordenboek van de historische Lage Landen

Bram VANNIEUWENHUYZE & Marcel JACOBS, Sint-Guido in de historische microtoponymie van Anderlecht

Bram VANNIEUWENHUYZE , Alle wegen leiden naar Brussel. Bestemmingshodonymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet

Reacties zijn gesloten.