Werken van de Vlaamse afdeling

1. A. Van Loey, Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13de en 14de eeuw. 252 p. 30 EUR
2. J.L. Pauwels, Bijdrage tot de kennis van het geslacht der substantieven in Zuid-Nederland. 172 p. 30 EUR
4.F. Vanacker, Syntaxis van het Aalsters Dialect. 154 p. 30 EUR
6. J. Lindemans, Toponymie van Asse. 224 p. 30 EUR
7. A. Pauwels, De plaats van hulpwerkwoord, verleden deelwoord en infinitief in de Nederlandse bijzin. 2 dln. 268 p. 30 EUR
10.E. Eylenbosch, Woordgeografische studies in verband met de taal van het landbouwbedrijf in West-Brabant en aangrenzend Oost-Vlaanderen. 336 p. 30 EUR
11.J. Buntinx – M. Gysseling, Het oude goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344). I. Tekst, 360 p. 30 EUR
12.R. Willemyns, Bijdrage tot de studie van de klankleer van het Brugs op het einde van de middeleeuwen. 306 p. 30 EUR
14.M. Maasen – J. Goossens, Limburgs Idioticon. 302 p. 30 EUR
16.M. De Vos Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Spreidings- en betekenisgeschiedenis. 512 p. 30 EUR
17.J. Van Loon, Endogene factoren in de diachrone morfologie van de Germaanse talen. 220 p. 30 EUR
18.Y. Coutant, Middeleeuwse molentermen in het graafschap Vlaanderen. 942 p. 50 EUR
19.R. Van Passen, Toponymie van Waarloos. 232 p. 30 EUR
20.P. Kempeneers, Toponymie van Waanrode. 112 p. 30 EUR
21.R. Vandekerckhove, Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. De dynamiek van het Deerlijkse dialect. 352 p. 30 EUR
22.W. Van Osta, Overzicht van Noord- en Zuid-Nederlandse LO-namen. 192 p. 30 EUR
23.V. Mennen, Toponymie van Eksel. 416 p. 30 EUR
24.H. Brok, Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen. 160 p. 30 EUR
25.P. Kempeneers, Toponymie van Budingen. 252 p. 30 EUR
26.Jozef Van Loon, Maurits Gysselings Toponymisch Woordenboek. Receptie, aanvullingen en correcties. VI + 120 p., 30 EUR
27.Jan Goossens, De Genker toonaccenten en hun geografische inbedding. N.a.v. Jan Goossens’ tachtigste verjaardag met een voorwoord en een bibliografie door José Cajot. VI + 212 p., 30 EUR (extract met o.a. Zusammenfassung)
28.F. Debrabandere, M. Devos, P. Kempeneers, V. Mennen, H. Ryckeboer, W. Van Osta i.s.m. de Vlaamse Afdeling van de KCTD, De Vlaamse gemeentenamen. Een verklarend woordenboek. Leuven 2010. 331 blzn. (Uitgeput: volledig herziene uitgave wordt in 2020 verwacht)
29.Paul Kempeneers, Karel Leenders, Vic Mennen & Bram Vannieuwenhuyze, De Vlaamse waternamen. Deel I. Verklarend en geïllustreerd woordenboek van de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant & het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2016. 426 blzn., 13 kaarten, 22 illustraties. Folder
30.Paul Kempeneers, Karel Leenders, Vic Mennen, Luc Van Durme, De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel II: De provincies West- en Oost-Vlaanderen, 2018. 533 blz., 16 kaarten, 26 illustraties. Folder
31. Jef Van Loon, Antroponymie van Noord-West-Europa tot de Twaalfde Eeuw. Deel I: Vorm en Betekenis van de namen. 404 blz. 2021. 55 euro.
33.De Vlaamse Gemeentenamen. Verklarend Woordenboek. Tweede, grondig herziene en vermeerderde uitgave door Frans Debrabandere, Magda Devos, Paul Kempeneers, Victor Mennen, Hugo Ryckeboer, Ward Van Osta; nu met medewerking van Luc De Grauwe, Karel Leenders, Jan Segers, Jacques Van Keymeulen en Bram Vannieuwenhuyze. 2022. 360 blz. 53 euro

Reacties zijn gesloten.