XCI (2019) – Inhoud

Publications – Publicaties

José Cajot, Woord vooraf – Préface

Rapport annuel 2018 – Jaarverslag 2018 – Annual Report 2018

Liste des membres – Ledenlijst

Leen BERVOETS, Jan DUMOLYN & Mathijs SPEECKE, Toponymie en urbanisatie in de middeleeuwse Vlaamse textielsteden (ca. 1150-1300)

Georges DECLERCQ, Vierweegscheede: een prestedelijk toponiem in het centrum van Gent?

Ward LELOUP, ‘Lammins Vliet que on appelle Lescluze’: de toponymie van een gestichte stad

Jan TRACHET, Verdwenen en Verzwonden: havengerelateerde toponiemen langs het middeleeuwse Zwin

Bram VANNIEUWENHUYZE, Stadstoponymie en stadsgeschiedenis: de kloof en de bruggen

Luc DE GRAUWE, Hoe Waals is de Waalse Krook?

Frans DEBRABANDERE, Draagt West-Vlaanderen water naar de zee?

Karel LEENDERS, Waarom is de Grote Geule zo smal?

Victor MENNEN, Het abdijbezit in het graafschap Vlaanderen onder de loep van de waternamen

Frans DEBRABANDERE, Het Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk. Nog Corrigenda en Addenda

Jozef Van Loon, De riviernaam Rupel en het toponiem Rupelmonde

Jean GERMAIN, Les études anthroponymiques en Wallonie. Bibliographie rétrospective

Publications – Publicaties

Jaarverslag 2012 – Rapport annuel 2012 – Annual report 2012

Liste des membres – Ledenlijst

Jan GOOSSENS, In memoriam René Jongen

Jean-Marie PIERRET, In memoriam Willy Bal

Jean GERMAIN, Bibliographie de Willy Bal

Esther BAIWIR, Un cas d’allomorphie en protoroman

Frans DEBRABANDERE, Epenthesis in de familienamen

Frans DEBRABANDERE, Het woord standvink

Jean LOICQ, Le Dictionnaire historique des noms de cours d’eau de Wallonie

Ulrich MAES, De etymologie van de plaatsnamen Lauw en Rutten

Luc VAN DURME, De das in Oost-Vlaanderen

Luc VAN DURME, Zittert ‘kreupelbos’

Jozef VAN LOON, Het Antroponymisch Woordenboek van de historische Lage Landen

Bram VANNIEUWENHUYZE & Marcel JACOBS, Sint-Guido in de historische microtoponymie van Anderlecht

Bram VANNIEUWENHUYZE , Alle wegen leiden naar Brussel. Bestemmingshodonymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.