Brecht PERSOONS

Brecht Persoons

°Zottegem, 2 november 1985

Instelling:

Odisee Hogeschool

Dienst Onderwijs en Kwaliteit

Warmoesberg 26

1000 Brussel

e-mail: brechtpersoons@hotmail.com

2008 : Master in de Historische Taal- en Letterkunde Nederlands-Duits (Universiteit Gent), masterscriptie: Toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650 (promotor: em. prof. dr. Magda Devos).

2009: Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid, Specifieke Lerarenopleiding in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Duits (Vrije Universiteit Brussel).

2017: Vormingsattest ambt van directeur, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Lid van de KCTD sinds 2024

Onderzoeksinteresses

Toponymie, antroponymie, historische taalkunde, etymologie, historische cartografie, dialectologie, landschapsgeschiedenis, dorpsgeschiedenis

Loopbaan

2009–2016: leraar Nederlands-Duits, eerst in het Sint-Lukas Kunsthumaniora Schaarbeek en nadien in het GO! atheneum Geraardsbergen.

2016-2017: Beleidsmedewerker GO! atheneum Geraardsbergen.

2017-2022: Directeur GO! atheneum Geraardsbergen.

2022-heden: Beleidsmedewerker Dienst Onderwijs en Kwaliteit Odisee Hogeschool.

Lidmaatschappen

Lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.

Bestuurslid van het Centrum voor Historische Talen te Gent.

Lesgever 12-delige cursus Naamkunde in de KANTL via het Centrum voor Historische Talen te Gent.

Bestuurslid van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde.

Lid van de heemkundige kring De Hellebaard Herzele.

Onderscheidingen

Laureaat van de schoolwedstrijd Hoger en Universitair Onderwijs van het Herman De Croo Centrum (28 juni 2009).

Laureaat van de scriptieprijs van de provincie Oost-Vlaanderen ter bevordering van het Oost-Vlaams wetenschappelijk onderzoek (28 september 2009).

Gevolgde historische talen (Universiteit Gent)

Academiejaar 2006-2007

Nederlandse dialectologie (em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen)

Oudhoogduits (em. prof. dr. Walter De Cubber)

Oudsaksisch (em. prof. dr. Walter De Cubber)

Academiejaar 2007-2008

Mittel- und Frühneuhochdeutsch (prof. dr. Torsten Leuschner)

Oudnederlands/Oudnederfrankisch (em. prof. dr. Luc De Grauwe)

Gotisch (em. prof. dr. Luc De Grauwe)

Publicaties

Boeken

Persoons, B. (2010): Toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650. Tongeren, uitgeverij Michiels.

Persoons, B. (2024): Toponymie van Sint-Antelinks. Het cultuurhistorisch landschap via de plaatsnamen in kaart gebracht. Ninove: ABC-drukkerij.

Artikels

Persoons, B. (2009): ‘Toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650.’ In: Handelingen van          het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde XIV, p. 327-379.

Persoons, B. (2009): ‘De plaatsnaam Kruiswaterplein te Sint-Goriks-Oudenhove: een aloude cultusplaats uit de heidense tijd?’ In: Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde XIV, p. 323- 326.

Persoons, B. (2010): ‘Toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650.’ In: Handelingen van de Koninklijke Commissie Voor Toponymie en   Dialectologie LXXXII, Brussel, p. 177-323.

Persoons, B. (2013): ‘Historische landschapswandeling doorheen Sint-Goriks-Oudenhove. Over volksverhalen en tradities.’ In: Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde XVI, p. 217-  230. 

Persoons, B. (2015): ‘Zottegem tijdens de Groote Oorlog vanuit Duits perspectief: twee Duitse soldaten berichten over hun verblijf in de Egmontstad.’ In: Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde XVII, p. 71-76.

Persoons, B. (2015): ‘De Groote Oorlog in Sint-Goriks-Oudenhove. Over oorlogsleningen,          moeskopperij, Hitler en andere inwerkingen.’ In: Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en     Oudheidkunde XVII, p. 85-100.

Persoons, B. (2017): ‘Lamoraal van Egmont in de Vlaamse literatuur.’ In:  Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde XVIII, p. 395-414.

Persoons, B. (2019): ‘Laat ons machieneken maar rusten. Over de handschoennijverheid in Sint-Maria-Oudenhove.’ In: Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde XIX, p. 197-205.

Persoons, B. (2021): ‘De toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove. Aanvullingen en verbeteringen op basis van het Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.’ In: Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde XX, p. 189-212.

Persoons, B. (2023): ‘Chyuncqante et wijt bouniers et quatre vins verghes et demie de terre de mon franc aloes. Over het grondbezit van de abdij van Nieuwenbos te Sint-Goriks-Oudenhove.’ In: Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde XXI, p. 221-257.

Persoons, B. (2024): ‘De craweye aenden heere pastoir van Voorde van te leueren syne duysent mutsaerts. Over de herkomst van de naam Mutsaardstraat.’ In: De Hellebaard, jg. XXII (1), p. 1-5.

Persoons, B. en Vande Winkel, G. (2024): ‘Kaart van Sint-Antelinks en Woubrechtegem vervolledigt kaartboek van abdij van Ninove.’ In: Het Land van Aalst, LXXVI (1), p. 25-29.

Recensies

Persoons, B. (2008): ‘Ernst, Peter: Deutsche Sprachgeschichte. Eine Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen (Rezension).’ In: Germanistische Mitteilungen 68/2008, p. 90-92.

Andere

Persoons, B. (2024): Toponymische wandeling Sint-Antelinks. Erfgoedsprokkel van de provincie Oost-Vlaanderen.

Reacties zijn gesloten.