Chris De Wulf

° Gent, 25 juni 1978 Instelling:Universität ZürichDeutsches SeminarSchönberggasse 98001 Zürich e-mail: chris.dewulf@ds.uzh.ch 2018: Doctor in de taalkunde (UGent), proefschrift: Klankatlas van het veertiende-eeuwseMiddelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden.2000: Licentiaat Germaanse filologie (UGent), licentiaatsverhandeling: De ontwikkeling vanhet huidige Oost‐Vlaamse dialectlandschap. Laureaat van de KANTL-prijs voor taalkunde (2017-2020) Lid van…

Lees verder …

Bram VANNIEUWENHUYZE

° Anderlecht, 6 april 1980 Universiteit van Amsterdam Boekwetenschap en Handschriftenkunde Faculteit der Geesteswetenschappen Turfdraagsterpad  9 1012 XT  Amsterdam Nederland email: B.J.Vannieuwenhuyze@uva.nl Doctor in de Geschiedenis, behaald na verdediging van het doctoraatsproefschrift Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte (Universiteit Gent, 28 april 2008). Laureaat van de Provinciale prijs historisch…

Lees verder …

Jozef VAN LOON

°1945 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 B-2000 Antwerpen e-mail: jef.vanloon@ua.ac.be Doctor Letteren en Wijsbegeerte KULeuven 1973 Gewoon Hoogleraar UFSIA/Universiteit Antwerpen Lid van de KCTD (1996) Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent (1998) Lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel (2000) Redactielid van: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor…

Lees verder …

Willy VAN LANGENDONCK

Mechelen, °1938 Maria van Hongarijelaan 7 bus 7, 1083 Brussel (Ganshoren); tel. 0474-364691 K.U.Leuven, Subfaculteit Taalkunde, Instituut voor Naamkunde en Dialectologie, P.B. 33; Blijde-Inkomststraat 21; 3000 Leuven; tel. 016-324823 willy.vanlangendonck@arts.kuleuven.be willy.van.langendonck@telenet.be Doctor in de Germaanse filologie (1970) Lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie sinds 1989; van de…

Lees verder …

Jacques VAN KEYMEULEN

Gent, 29 oktober 1952 Privé-adres: Emanuel Hielstraat 81, 9050 B Gentbrugge Telefoon : 09-231 13 64 docent Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent Instelling: Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Gent. (kantoor 09-264 40 81; fax 09-264 41 70; email:jacques.vankeymeulen@ugent.be) Diploma’s: Licentiaat in de Germaanse Filologie (Universiteit Gent, 1975) Licentiaat in…

Lees verder …

Roxane VANDENBERGHE

°Veurne, 11 augustus 1973 Kloosterstraat 28, 9090 Melle – 09/330.35.91 Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Blandijnberg 2, 9000 Gent – 09/264.40.73 email: roxane.vandenberghe@ugent.be Licentiaat in de Germaanse Filologie, Nederlands-Engels. Doctor in de taal- en letterkunde, Germaanse talen, behaald na verdediging van het proefschrift: “De morfosyntaxis van de Middelnederlandse adverbiale bindwoorden in synchroon…

Lees verder …

Reinhild VANDEKERCKHOVE

° 17/1/1969 Universiteit Antwerpen – Departement Taalkunde Onderzoeksgroep CLiPS Grote Kauwenberg 18 (D.123) 2000 Antwerpen E-mail: reinhild.vandekerckhove@uantwerpen.be Opleiding 1991: licentiaat Germaanse filologie – KU Leuven 1991: Aggreggatie – KU Leuven 1992: Specialisatiejaar Nederlandse en Friese (socio)linguïstiek – RU Groningen 1999: Doctor Germaanse Taal- en Letterkunde – KU Leuven Loopbaan 1992-1999:…

Lees verder …

Jan SEGERS

° Neeroeteren 22 juni 1942 Sparrenhof 13, 3290 Diest Tel. 013-33 38 83 E-mail: segers.narinx@skynet.be Licentiaat Germaanse Filologie Lid van de KCTD sedert september 2014 Lidmaatschap andere wetenschappelijke verenigingen of genootschappen: vanaf 1975 lid van de VLDN (Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde) Bestuursfuncties: van 1975-1981 gewoon bestuurslid van de…

Lees verder …

Victor MENNEN

°Lommel, 17 september 1940 Molenstraat 13 3920 Lommel Tel. 011-540521 E-mail : vic.mennen@gmail.com E-mail: vic.mennen@gmail.com Dr. in de Letteren en Wijsbegeerte op proefschrift “Toponymie van de Vrijheid Lommel”; Lid van de KCTD sinds september 2002. Loopbaan: 1962-1964: leraar Nederlands-Engels, St.-Jan Berchmansinstituut Zonhoven; 1965-2000: leraar Nederlands-Engels, Onze-Lieve-Vrouwinstituut Lommel (na 1991 St.- Jozefscollege…

Lees verder …

Ann MARYNISSEN

° Turnhout, 2 december 1963 Instelling: Universität zu Köln, Institut für Niederlandistik, Lindenthalgürtel 15a, 50935 Köln. Tel. +49 221 470 4161, E-mail: ann.marynissen@uni-koeln.de Licentiaat Germaanse Filologie, KU Leuven, 1985; Aggregatie H.S.O., KU Leuven, 1985; Computerlinguistiek, KU Leuven, 1986; Doctor Germaanse Taal- en Letterkunde, KU Leuven, 1993. ‘Prijs voor Taalkunde’ van…

Lees verder …