Chris De Wulf

Chris De Wulf

° Gent, 25 juni 1978

Instelling:
Universität Zürich
Deutsches Seminar
Schönberggasse 9
8001 Zürich
e-mail: chris.dewulf@ds.uzh.ch

2018: Doctor in de taalkunde (UGent), proefschrift: Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden.
2000: Licentiaat Germaanse filologie (UGent), licentiaatsverhandeling: De ontwikkeling van
het huidige Oost‐Vlaamse dialectlandschap.

Laureaat van de KANTL-prijs voor taalkunde (2017-2020)

Lid van de KCTD sinds 2021

Algemeen Secretaris van de KCTD & hoofdredacteur van de Handelingen/Bulletin sinds 2023

Onderzoeksinteresses

Dialectologie, naamkunde, Middelnederlands, fonologie, grafematiek, corpuslinguïstiek, cartografie.

Wetenschappelijke loopbaan

 • 2000-2001: onderzoeker voor het project Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten
 • (KANTL, UGent/FWO)
 • 2001-2003: onderzoeker voor het project Het veertiende‐eeuwse talig erfgoed van de Zuidelijke Nederlanden (KANTL)
 • 2004-2007: onderzoeker voor het project Databank van veertiende‐eeuwse niet‐literaire Nederlandse teksten. Opbouw en linguïstisch onderzoek (UGent/FWO)
 • 2008-2010: Editie van autografische Middelnederlandse egodocumenten als basis voor historische dialect‐ en idiolectgrammatica’s (KANTL, UAntwerpen)
 • 2010: assistent voor Nederlandse Taalkunde (UGent)
 • 2010-2011: docent voor Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands (RU Nijmegen)
 • 2011-2016: docent voor Nederlandse filologie (Universität Zürich)
 • 2011-2012: onderzoeker in het project INPOLDER (RU Nijmegen)
 • sinds 2016: docent en vakcoördinator voor Nederlandse filologie (Universität Zürich)
 • 2018-2019: docent Nederlandse taalkunde (ULB)
 • 2019-2021: gastprofessor in het kader van de Lonnoy Chair in Multilingualism Studies (VUB)

Lidmaatschappen

 • lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie
 • lid van de Historical Sociolinguistics Research Program, VUB
 • lid van het Zurich Centre for Linguistics
 • lid van het Kompetenzzentrum Zürcher Mediävistik
 • lid van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
 • lid van het Centrum voor Historische Talen, Gent
 • lid van het Niederlandistenverband, organisatie voor academische neerlandici in de Duitstalige landen
 • lid van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Wetenschappelijke publicaties (sinds 2005)

Boeken
 • Chris De Wulf: Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden. Gent, 2019.
 • Chris De Wulf, Johan Taeldeman, Jan Goossens: Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel IV: De consonanten. Gent, 2005.

Hoofdstukken

 • Marco Condorelli & Chris De Wulf, 2023, ‘Networks of Practice across English en Dutch Corpora.’ In: Condorelli, Marco & Rutkowska, Hanna (eds.): The Cambridge Handbook of Historical Orthography. Cambridge University Press, Cambridge, p. 457-476.
Redactie
 • Chris De Wulf (red.), 2021, Taal en Tongval 73-2, Spelling in ontwikkeling.
 • Gunther De Vogelaer & Chris De Wulf (red.), 2021, Taal en Tongval 72-1, Dialectologie zonder dialecten.
Artikels
 • Chris De Wulf, 2022, ‘The nature of graphs and graphemes in Middle Dutch writing and the problem of parsing.’ In: NOWELE 75(2), 223-256.
 • Chris De Wulf, 2021, ‘Spelling in ontwikkeling’ In: Chris De Wulf (red.) Taal en Tongval 73-2, Spelling in ontwikkeling, p. 111-136.
 • Chris De Wulf & Kirsten Bischof, 2021, ‘Der Bochouter Schöffenbrief (1249) und die privatrechtlichen Urkundendatenbanken in der niederländischen historischen Sprachwissenschaft.’ In: Höfler, Stefan; Müller, Kevin (Hrsg.): Rechtsetzung als Textkonstitution. Sprachwissenschaftliche Zugänge zu modernen und historischen Rechtsquellen. In: Zentrum für Rechtsetzungslehre (ZfR), Band 11. Dike, Zürich/St.Gallen (2021), p. 211-242.
 • Gunther De Vogelaer & Chris De Wulf, 2021, ‘Taal en Tongval zonder dialecten?’ In: Gunther De Vogelaer & Chris De Wulf (red.) Taal en Tongval 72-1, Dialectologie zonder dialecten, p. 1-6.
 • Chris De Wulf, 2020, ‘Regionale variatie in Middelnederlandse spellingsystemen.’ In: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXXIV, p. 65-84.
 • Chris De Wulf, 2019, ‘Vlier, vlinderstruik en sering: een onomasiologische en semasiologische uiteenrafeling.’ In: A. Nievergelt & L. Rübekeil (Hg.) u. M. von A. Gredig: athe in palice, athe in anderu sumeuuelicheru stedi, Raum und Sprache. Festschrift für Elvira Glaser zum 65. Geburtstag. Germanistische Bibliothek, Band 66, p. 455-468.
 • Chris De Wulf, 2018, ‘Een veertiende-eeuwse oorkonde uit Saaftinge of Kortrijk’ In: Colleman, T., J. De Caluwe, V. De Tier, A.-S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe & U. Vogl. (red.): Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen, Gent, p. 387-406.
 • Andreas Nievergelt & Chris De Wulf, 2015, ‘De griffelglossen in het handschrift Parijs, BnF lat. 9389.’ In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 74‐1, p. 76-109.
 • Chris De Wulf, 2014, Van af naar van.’ In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 71 (2014), p. 149-192.
 • Chris De Wulf, 2009, ‘Bloggen in de middeleeuwen. Naar een corpus voor de 15de‐ en 16de-eeuwse Nederlandse dialecten en idiolecten.’ In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal‐ en Letterkunde, 118‐3 (2008), p. 335‐352.
 • Chris De Wulf & Boudewijn van den Berg, 2007, ‘Veertiende‐eeuwse variatie in SK‐spellingen′ In: Taal en Tongval 58, 2006, p.28‐48.
 • Chris De Wulf & Johan Taeldeman, 2005, ‘Acht eeuwen AF / OF in de Nederlandse dialecten.’ In: Quak, A. ‐ T. Schoonheim (red.): Gehugdic sis samnungun thinro. Liber Amicorum W.J.J. Pijnenburg, s.l., p.111‐130.
 • Chris De Wulf, 2004, ‘Het project ′Het veertiende‐eeuwse talig erfgoed van de Zuidelijke Nederlanden: eindverslag.’ In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (2004), p.44‐48.
 • Chris De Wulf, 2003, ‘Procope van de ‘h-’.’ In: Taal en Tongval 55, 2003, p. 216-231.
 • Chris De Wulf & Johan Taeldeman, 2003, ‘Apocope en insertie van ‐n na sjwa in de zuidelijke Nederlandse dialecten : conditionering en geografie.’ In: Taal en Tongval Themanummer 14, De variabiliteit van de ‐(ə)n in het Nederlands, 2001 (verschenen 2003), p.7‐51.
Boekbesprekingen
 • Chris De Wulf, 2018, ‘Van der Gucht, F. e.a.: Atlas van de Nederlandse taal – editie Vlaanderen (2017). Tielt, Lannoo. In: Internationale Neerlandistiek (Volume 56, Nummer 3, november 2018, p. 277-280.
 • Chris De Wulf, 2010, ‘Tops, Evie: Variatie en verandering van /r/ in Vlaanderen. Brussel: VUBpress, 2009’, in: Taal en Tongval 62, 2010, p. 271‐278.
Online publicatie
 • Chris De Wulf, 2019, Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden. Delen II-III-IV. Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. https://bouwstoffen.kantl.be/kamnl14/ [19/06/2020]

Reacties zijn gesloten.