Anne-Sophie GHYSELEN

Anne-Sophie Ghyselen

° Ieper, 8 augustus 1988

Instelling: Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Blandijnberg 2, 9000 Gent

email: annesophie.ghyselen@ugent.be

2016     Doctor in de taalkunde (Universiteit Gent), proefschrift: Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen: een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen.

2010     Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels (Universiteit Gent), masterproef: Ne vent als em kan ekik nie luchten! Een matched-guise onderzoek naar de attitudes van de West-Vlaming tegenover taalvariatie.

Lid van de KCTD sinds 2022

Onderzoeksinteresses:

Dialectologie, sociolinguïstiek, corpuslinguïstiek

Wetenschappelijke loopbaan:

 • 2019-…                Senior postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (1232520N). Gastinstellingen: Universiteit Gent en KU Leuven.
 • 2021-2022          Gastprofessor sociolinguïstiek) aan de Vrije Universiteit Brussel.
 • 2016-2019          Doctor-assistent Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Gent.
 • 2018                     Gastdocent aan de Université Libre de Bruxelles.
 • 2010-2016          Assistent Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Gent. Onderzoek binnen de UGent-onderzoeksgroep LANG+ (Language in Society and Multilingualism).

Lidmaatschappen en academische dienstverlening

 • Bestuurslid Stichting Nederlandse Dialecten, overlegorgaan voor streektaalbeleid.
 •  ‘Senior staff member’ van de Sociolinguistics Circle, een netwerk van sociolinguïsten in de Lage Landen.
 • Lid Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie
 • Lid FWO OnderzoeksgemeenschapRe-examining dialect syntax (REEDS), KU Leuven
 • Lid van het Europese onderzoeksnetwerk SLICE (Standard Language Ideology in Contemporary Europe).

Onderscheidingen

 • 2022        Nominatie voor LOT Populariseringsprijs voor taalwetenschap 2021, ingesteld door het bestuur van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap, voor de Atlas van het Dialect in Vlaanderen (co-auteurs: Johan De Caluwe, Veronique De Tier en Roxane Vandenberghe).
 • 2017        Vierjaarlijkse KANTL-prijs voor taalkunde voor doctoraatsverhandeling over Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde).
 • 2014        Chambers Prize (‘Best paper by young scholar’) voor presentatie paper ‘Stabilization of Flemish tussentaal: The style-shifting behavior in West-Flanders as a test case’ tijdens het congres Methods in Dialectology 15 aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 • 2010        Nominatie voor de Taalunie Scriptieprijs.
 • 2010        Nominatie voor de Herman Uyttersprot-prijs (Scriptieprijs Bond van Gentse Germanisten).

Publicaties in boekvorm:

De Caluwe, J. V. De Tier, A.S. Ghyselen & R. Vandenberghe (2021). De Atlas van het Dialect in Vlaanderen. Tielt, Lannoo.

Wetenschappelijke publicaties sinds 2016

Zie https://research.flw.ugent.be/en/annesophie.ghyselen voor meest recente publicaties

Artikels

Ghyselen, A.S., S. Grondelaers, S. Doerga Misier-Patadien & U. Balesar (2022). Standard language dynamics in postcolonial Suriname. Measuring language attitudes and ideologies in Paramaribo. Lingua 273, 1-27.

Crombez, Y., A.S. Ghyselen, E. Zenner & E. Winter-Froemel (2022). The socio-pragmatic parameters steering the reported selection of Anglicisms or their Dutch alternatives. Linguistics: An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences 60 (4), 973-1010.

Farasyn, M., A-S. Ghyselen, J. Van Keymeulen & A. Breitbarth (2022). Challenges in tagging and parsing spoken dialects of Dutch. In: Marieke Meelen & David Willis (red.), Creating annotated corpora for historical languages. Themanummer Journal of Historical Syntax 6: 4–11.

Breitbarth, A., M. Farasyn, A.-S. Ghyselen, L. Haegeman & J. Van Keymeulen (2021). ‘Je had dien een keer moeten en zien! Neue Erkenntnisse zum Gebrauch der Partikel en im Gesproken Corpus van de (zuidelijk-)Nederlandse Dialecten.’ Syntax aus Saarbrücker Sicht 4, red. A. Speyer & J. Hertel, 67-84.

Ghyselen, A.-S., A. Breitbarth, M. Farasyn, J. Van Keymeulen, & A. Van Hessen (2020). Clearing the transcription hurdle in dialect corpus building : the corpus of Southern Dutch dialects as case-study. Frontiers in Artificial Intelligence 3: 1-17.

Ghyselen, A.-S., J. Van Keymeulen, M. Farasyn, L. Hellebaut, & A. Breitbarth. (2020). Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (GCND). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 92, 83-115.

Breitbarth, A., M. Farasyn, A.-S. Ghyselen, & J. Van Keymeulen (2020). Het gesproken corpus van de zuidelijk-Nederlandse dialecten. Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 72, 23-38.

Ghyselen, A.S., D. Speelman & K. Plevoets (2020). ‘Mapping the structure of language repertoires: on the use of sociolectometric methods.’ Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 87 (2), 202-249.

Ghyselen, A.S. & R. Vandenberghe (2019). ‘Over etwat, etwuk en iets: geografie en dynamiek van het onbepaald voornaamwoord voor zaak in West-Vlaanderen’. Taal & Tongval 71 (1), 31-60.

Van Keymeulen, J., de Tier, V., Breitbarth, A., Ghyselen, A.-S., & Farasyn, M. (2019). Het dialectologische corpus “Stemmen uit het Verleden van de Universiteit Gent”. Volkskunde 120(2), 193-204.

Ghyselen, A.S. & G. De Vogelaer (2018). ‘Seeking Systematicity in Variation: Theoretical and Methodological Considerations on the ‘Variety’ Concept’. Frontiers in Psychology 9 (art 385), 1-19.

Vandekerckhove, P. &  A.S. Ghyselen (2017). ‘De detectie van saillantie taalkenmerken: een pleidooi voor een multimethodologische aanpak.’ Nederlandse Taalkunde 22 (2), 249-270.

Ghyselen, A.S., S. Delarue & C. Lybaert (2016). ‘Studying standard language dynamics in Europe: Advances, issues & perspectives.’ In: Lybaert, C., S. Delarue, A.S. Ghyselen & J. Van Keymeulen (red.). (De)standardization in Europe: qualitative and quantitative approaches. Themanummer Taal & Tongval, 75-91.

Ghyselen, A.S. & J. Van Keymeulen (2016). ‘Implicational scales in colloquial Belgian Dutch.’ Dialectologia et geolinguistica. Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics 24 (1), 62-82.

Delarue, S. & Ghyselen, A.S. (2016).  ‘Setting the standard: Are teachers better speakers of Standard Dutch?’ Dutch Journal of Applied linguistics 5 (1), 34-64.

Hoofdstukken in boeken

Ghyselen, A.S. & S. Grondelaers (2022). Not anything goes. On implicational coherence and the penalty for being incoherent. In: Beaman, K. & G. Guy (red.).  The coherence of linguistic communities: Orderly heterogeneity and social meaning (Routledge Studies in Sociolinguistics). New York: Routledge, 203-220.

Ghyselen, A.S. (2022). Attitudinal and perceptual research as part of the methodological toolbox to define standard languages: Advances, issues and perspectives in research on Belgian Dutch. In: Soukup, B., W. Koppensteiner & A. Lenz (red.). Standard Languages in Europe. Oslo: Novus Press, 151-187.

De Sutter, G., T. Colleman & A.S. Ghyselen (2021). Intra- and inter-textual syntactic priming in original and translated English. In G. Kristiansen, K. Franco, S. De Pascale, L. Rosseel, & W. Zhang (red.), Cognitive sociolinguistics revisited. Berlin, Boston: De Gruyter, 410-421.

Ghyselen, A.S. & R. Vandenberghe (2018). Wuk ister goande? De sociogeografische determinanten van

het West-Vlaamse zelfstandig vragend voornaamwoord onder de loep. In: Colleman, T., J. De Caluwe, V. De Tier, A.S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe & U. Vogl (red.). Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Universiteit Gent, 67-82.

Ghyselen, A.S. (2017). Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen [uitgebreid abstract]. In: Buysschaert, J. (red.). Taalkunde gesprokkeld. Een coproductie van Studia Germanica Gandensia (Libri) en Spieghel Historiael, het jaarboek van de Bond van Gentse Germanisten. Gent: Skribis, 59-70.

Ghyselen, A.S. (2017). ‘Een geval apart? De Vlaamse taalsituatie vanuit Europees perspectief’ In: De Sutter, G. (red.). De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Inleiding tot de variatietaalkunde. Leuven/Gent: Acco, 225-244.

Ghyselen, A.S. (2016). ‘From diglossia to diaglossia: a West Flemish case-study.’ In: Côté, M., R. Knooijhuizen & J.  Nerbonne (red.). The Future of Dialects. Berlijn: Language Science Press, 35-62.

Redactie

De Tier, V., A.S. Ghyselen, L. Jongbloed-Faber & H. Van De Velde (red.) (2021). De (on)zin van taal- en dialectpromotie. Leiden: Stichting Nederlandse Dialecten.

Colleman, T., J. De Caluwe, V. De Tier, A.S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe & U. Vogl (red.) (2018). Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Universiteit Gent.

De Tier, V., T. Van De Wijngaerd & A.S. Ghyselen (red.) (2017). Taalvariatie in de meertalige grootstad. Leiden: Stichting Nederlandse Dialecten.

De Tier, V., T. Van De Wijngaerd & A.S. Ghyselen (red.) (2017). Taalvariatie en sociale media. Leiden: Stichting Nederlandse Dialecten.

Lybaert, C., S. Delarue, A.S. Ghyselen & J. Van Keymeulen (red.) (2016). ‘(De)standardisation in Europe: qualitative and quantitative approaches’. Themanummer Taal & Tongval 68 (2).

Review-artikels

Ghyselen, A.S. (2021). Over gevonden en gemaakte taalwetten. Recensie van Nicoline van der Sijs (2021). Taalwetten maken en vinden. Het ontstaan van het Standaardnederlands. Sterck & De Vreese. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 137(4), 228-231.

Simon, E. & A.S. Ghyselen (2018). De fonologie van het Nederlands in Taalportaal : aandacht voor taalvariatie. Nederlandse Taalkunde 23(2), 129-140.

Ghyselen, A.S. (2017). Nederengels revisited. Review van Alison Edwards (2016). Internationale Neerlandistiek 55 (3), 264-268.

Populariserende artikels sinds 2016

Ghyselen, A.S. (2021). Eén pot nat? Tussentaal en ander Belgisch-Nederlands. Onze Taal 90 (11), 14-17.

Hellebaut, L., A.S. Ghyselen, M. Farasyn, A. Breitbarth, V. De Tier & J. Van Keymeulen (2021). Stemmen uit het verleden : een schat aan informatie voor heemkundigen en andere erfgoedactoren. Histories Magazine. Histories vzw.

Ghyselen, A.S. (2017). Away with language norms? The Linguist 56 (5), 22-24.

Ghyselen, A.S. (2017). West-Vlamingen en het muggengeheugen: feiten en fictie. Over Taal 57 (1), 6-8.

Ghyselen, A.S. (2016). ‘Iets over wuk, wadde en wiene.’ Over Taal 55 (2), 6-8.

Onderzoeksinfrastructuur

Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse dialecten (GCND): www.gcnd.ugent.be

Reacties zijn gesloten.