Reinhild VANDEKERCKHOVE

Reinhild Vandekerckhove
Reinhild Vandekerckhove

° 17/1/1969

Universiteit Antwerpen – Departement Taalkunde
Onderzoeksgroep CLiPS
Grote Kauwenberg 18 (D.123)
2000 Antwerpen

E-mail: reinhild.vandekerckhove@uantwerpen.be

Opleiding

 • 1991: licentiaat Germaanse filologie – KU Leuven
 • 1991: Aggreggatie – KU Leuven
 • 1992: Specialisatiejaar Nederlandse en Friese (socio)linguïstiek – RU Groningen
 • 1999: Doctor Germaanse Taal- en Letterkunde – KU Leuven

Loopbaan

 • 1992-1999: assistent Nederlandse & Algemene Taalkunde, Germaanse Talen, KULAK
 • 1999-2000: postdoctoraal onderzoeker onderzoeksfonds K.U.Leuven, KULAK
 • 1999-2001: beperkte lesopdracht (Engelse fonetiek) aan de Université Catholique de Lille
 • 2000-2002: voltijds postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen, KULAK
 • 2002-2004: halftijds postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen aan de KULAK (gecombineerd met het hieronder vermelde halftijdse docentschap)
 • 2002-2004: halftijds docent Sociolinguïstiek, Universiteit Antwerpen
 • 2005-2012: voltijds docent Nederlandse Taalkunde/Sociolinguïstiek, Universiteit Antwerpen
 • sinds 2012: voltijds hoofddocent Nederlandse Taalkunde/Sociolinguïstiek, Universiteit Antwerpen

Lidmaatschap en bestuursfuncties

 • Voorzitter van de Stichting Nederlandse Dialecten: 2001-2007
 • Redactielid van het tijdschrift Nederlandse Taalkunde: 2005-2013
 • Lid van de redactieraad van het tijdschrift Nederlandse taalkunde: sinds 2013
 • Lid van de redactieraad van het tijdschrift Taal en Tongval: sinds 2014
 • Voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie sinds 2013 / van sept. 2012 tot sept. 2013: vicevoorzitter / lid van de Raad sinds 2010
 • Lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie: sinds 2016

Onderzoeksfocus

De dynamiek van het jonge Vlaamse Nederlands: sociolinguïstische en geolinguïstische variatiepatronen in informele online communicatie

Publicaties sinds 2005

 • Vandekerckhove, R. (2005): Interdialectal Convergence between West-Flemish Urban Dialects. In: Delbecque, Van der Auwera & Geeraerts (eds.): Perspectives on variation. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 163, 111-127. Berlin: Mouton De Gruyter.
 • Vandekerckhove, R. (2005): Patterns of variation and convergence in the West-Flemish dialects. In: Eggers, Schmidt & Stellmacher (eds.): Moderne Dialekte-Neue Dialektologie. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 535-552.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2005): De taalhistorische gelaagdheid van het West-Vlaamse dialectbuffet. In: De Tier, Keulen & Swanenberg (eds.): Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten. Het Dialectenboek 8: 303-313. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten.
 • Vandekerckhove, R. & A. Van Rooy (2005): De chattaal van Vlaamse jongeren. In: Over Taal 44/2, 30-33.
 • Devos, M. & R. Vandekerckhove (2005): West-Vlaams. Tielt: Lannoo.
 • Vandekerckhove, R. (2005): Belgian Dutch versus Netherlandic Dutch: new patterns of divergence? On pronouns of address and diminutives. In: Multilingua 24. Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication, 379-397
 • Vandekerckhove, R., A. De Houwer, A. Remael & I. Van der Niepen (2006): Intralinguale ondertiteling van Nederlandstalige televisieprogramma’s in Vlaanderen: linguïstische en extra-linguïstische determinanten. In: T. Koole, J. Nortier & B. Tahitu (eds.): Artikelen van de vijfde sociolinguïstische conferentie (Anéla – Nederlandse vereniging voor toegepaste taalwetenschap), 503-513. Delft: Eburon.
 • Vandekerckhove, R. (2006): Chattaal, tienertaal en taalverandering: (sub)standaardiserings-processen in Vlaanderen. In: Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LIX, 139-158.
 • Vandekerckhove, R. (2007): ‘Tussentaal’ as a source of change from below in Belgian Dutch. A case study of substandardization processes in the chat language of Flemish teenagers. In: S. Elspass, N. Langer, J. Scharloth & W. Vandenbussche (eds.): Germanic Language Histories ‘from Below’ (1700-2000). Studia Linguistica Germanica, 189-203. Berlin: De Gruyter.
 • Vandekerckhove, R. & P. Cuvelier (2007): The perception of exclusion and proximity through the use of Standard Dutch, ‘tussentaal’ and dialect in Flanders. In: T. du Plessis, P. Cuvelier, M. Meeuwis & L. Teck (eds): Multilingualism and exclusion. Policy Practice and Prospects, 241-256. (serie: Studies in Language Policy in South-Africa) Pretoria: Van Schaik Publishers.
 • Vandekerckhove, R., De Houwer, A., & Remael, A. (2007). Intralinguale ondertiteling op de Vlaamse televisie: een spiegel voor de taalverhoudingen in Vlaanderen? In D. Sandra, R. Rymenans, P. Cuvelier, & P. Van Petegem (eds.), Tussen taal, spelling en onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems, 71-83. Gent: Academia Press.
 • Remael, Aline, Annick De Houwer & Reinhild Vandekerckhove (2008): Intralingual open subtitling in Flanders: audiovisual translation, linguistic variation and audience needs. In: JosTrans. The Journal of Specialized Translation 10, 76-105 (http://www.jostrans.org/issue10/issue10_toc.php)
 • Britain, David, Reinhild Vandekerckhove & Willy Jongenburger (eds.) (2009): Dialect death in Europe? (Thematic and double issue of) International Journal of the Sociology of Language 196/197
 • Vandekerckhove, Reinhild & David Britain (2009): Dialects in western Europe: a balanced picture of language death, innovation and change. In: International Journal of the Sociology of Language 196/197, 1-6.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2009): Dialect loss and dialect vitality in Flanders. In: International Journal of the Sociology of Language 196/197, 73-97
 • Vandekerckhove, Reinhild, Annick De Houwer & Aline Remael (2009): Between language policy and linguistic reality. Intralingual subtitling on Flemish television. In: Pragmatics 19/4, 609-628
 • Vandekerckhove, Reinhild (2009): wb! cva? wist mjon? De chattaal van Vlaamse tieners tussen ‘lokaal’ en ‘mondiaal’. In: Veronique De Tier, Jos Swanenberg & Ton Van de Wijngaard (eds.): Moi, adieë en salut. Groeten in Nederland en Vlaanderen. Het dialectenboek 10, 33-44. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten.
 • Jaspers, Jürgen & Reinhild Vandekerckhove (2009): Jong Nederlands. In: Nederlandse Taalkunde 14/1, 2-7.
 • Cuvelier, Pol, Reinhild Vandekerckhove & Ann Aerts (eds.) (2009): Proceedings MIDP colloquium 2009: Multilingualism from below. Antwerpen: Linguapolis.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2010): Urban and rural language. In: P. Auer & J.E. Schmidt (eds.): Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods, 315-332. Berlin: De Gruyter.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2010): Glocalisering in Vlaamse tienertaal. In: Neerlandia/Nederlands van Nu 114/2, 32-33. ISSN 0028-2383
 • Cuvelier, Pol, Theodorus du Plessis, Michael Meeuwis, Reinhild Vandekerckhove & Vic Webb (eds.) (2010): Multilingualism from Below. Pretoria: Van Schaik Publishers
 • Cuvelier, Pol, Michael Meeuwis, Reinhild Vandekerckhove & Saskia Yperzeele (2010): Multilingualism and language attitudes in the Xhariep district. The case of Kopanong. In: Cuvelier, Pol, Theodorus du Plessis, Michael Meeuwis, Reinhild Vandekerckhove & Vic Webb (eds.) (2010): Multilingualism from Below, 21-34. Pretoria: Van Schaik Publishers.
 • Vandekerckhove, Reinhild & Judith Nobels (2010): Code eclecticism: linguistic variation and code alternation in the chat language of Flemish teenagers. In: Journal of Sociolinguistics 14/5, 657-677.
 • Vandekerckhove Reinhild & Judith Nobels (2010): Destandaardisatie en toe-eigening van schrijftaal: de chatcommunicatie van Vlaamse jongeren. In: Van der Wal et al. (eds.): Standaardtalen in beweging – Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, 173-191.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2010): Pronominale substitutie in de chattaal van West-Vlaamse tieners. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (eds.): Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, 629-639. Gent: Academia Press.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2010): recensie van: Gunther De Vogelaer, De Nederlandse en Friese subjectmarkeerders: geografie, typologie en diachronie. In: Taal en Tongval: tijdschrift voor taalvariatie 62:2(2010), 298-303.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2011): Dialectology and geolinguistic dynamics. In: Jan-Ola Östman & Jef Verschueren (eds.): Handbook of pragmatics. Amsterdam: Benjamins, 1-20.
 • De Decker Benny & Reinhild Vandekerckhove (2012): English in Flemish adolescents’ computer-mediated discourse : a corpus-based study . In: English world-wide: a journal of varieties of English 33/3, 321-351.
 • De Decker Benny & Reinhild Vandekerckhove (2012): Stabilizing features in substandard Flemish : the chat language of Flemish teenagers as a test case. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 79/2, 129-148.
 • De Decker Benny & Reinhild Vandekerckhove (2012): De mythe van dialectrevival. In: S. Kindt, P. Dendale & A. Vanderheyden (eds.): La langue mise en contexte : essais en l’honneur d’Alex Vanneste, 27-46. Maastricht: Shaker.
 • Vandekerckhove, Reinhild, Pol Cuvelier & Joris Van Ouytsel (2012): De toegankelijkheid van het journaal : de omroeppraktijk in het licht van bestaande research en explorerend effectonderzoek : onderzoeksrapport in opdracht van de VRT . Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 99 p.
 • De Decker Benny & Reinhild Vandekerckhove (2013): De integratie van Engels in Vlaamse jongerentaal kwantitatief en kwalitatief bekeken: das wel nice! :p. In: Nederlandse Taalkunde 18/1, 2-34.
 • Cuvelier, Pol, Theodorus du Plessis, Michael Meeuwis, Reinhild Vandekerckhove & Vic Webb (2013) (eds .): Multilingualism for empowerment. Series: Studies in Language Policy in South Africa. Pretoria: Van Schaik Publishers.
 • Vandekerckhove, Reinhild & Pol Cuvelier (2013): Language ideology in Flanders: Students’ perception of multilingualism and empowerment. The case of (English-medium) higher education. In: Pol Cuvelier, Theodorus du Plessis, Michael Meeuwis, Reinhild Vandekerckhove & Vic Webb (2013) (eds.): Multilingualism for empowerment, p. 47-59. Series: Studies in Language Policy in South Africa. Pretoria: Van Schaik Publishers.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2013): Southwestern dialects today. In: Frans Hinskens and Johan Taeldeman (eds.): Language and Space: Dutch. An International Handbook of Linguistic Variation, 194-211. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton
 • Vandekerckhove, Reinhild (2014): Tussentaal als nieuwe norm? Situationele geschiktheidsoordelen over Vlaamse taalvariëteiten. recensie van: Hélène Vancompernolle (2012): Normgevoeligheid. Attitude van Vlaamse jongeren ten aanzien van het Standaardnederlands, de tussentaal en het dialect. In: Internationale Neerlandistiek 52/1, 102-106
 • Vandekerckhove, Reinhild, Pol Cuvelier & Benny De Decker (2015): The integration of English in Flemish versus African online peer group language: a comparative approach. In: Language Matters 46/3, 344-363. ISSN: 1022-8195 (print), 1753-5395 (online)
 • Remael, Aline, Nina Reviers & Reinhild Vandekerckhove (2016): From Translation Studies and audiovisual translation to media accessibility. Some research trends. In: Target: International Journal of Translation Studies 28/2, 248-260
 • De Decker, Benny, Reinhild Vandekerckhove & Dominiek Sandra (2016): When Two Basic Principles Clash: About the Validity of Written Chat language as a Research Tool for Spoken Language Variation. Flemish Chatspeak as a Test Case. In: Journal of Language Contact 9/1, 101-129.
 • Vandekerckhove, Reinhild & Dominiek Sandra (2016): De potentiële impact van informele online communicatie op de spellingpraktijk van Vlaamse tieners in schoolcontext. In: Tijdschrift voor taalbeheersing 38/3, 201-234.

Reacties zijn gesloten.