Jan SEGERS

Jan Segers
Jan Segers

° Neeroeteren 22 juni 1942
Sparrenhof 13, 3290 Diest
Tel. 013-33 38 83
E-mail: segers.narinx@skynet.be

Licentiaat Germaanse Filologie

Lid van de KCTD sedert september 2014

Lidmaatschap andere wetenschappelijke verenigingen of genootschappen: vanaf 1975 lid van de VLDN (Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde)
Bestuursfuncties: van 1975-1981 gewoon bestuurslid van de VLDN; van 1981-2009 secretaris van de VLDN; vanaf 2010 gewoon bestuurslid van de VLDN.

Loopbaan: 1964-1965 : leraar Nederlands-Duits, Provinciale Normaalschool, Sliksteenvest 1, 3300 Tienen; 1965-2003 : afwisselend leraar Nederlands-Duits-Engels in diverse combinaties, Humaniora Voorzienigheid, Demerstraat 12, 3290 Diest; 1973-1982 : docent Engels en Duits Economische Hogeschool Limburg, Agoralaan, 3590 Diepenbeek; 1994-1996 : detachering naar de Bijscholing Engels-Duits van Het Verbond van het Katholiek Onderwijs en van twee Erasmusprogramma’s.

Deelnames/lezingen/bijdragen aan binnen- en buitenlandse congressen, colloquia of andere wetenschappelijke ontmoetingen van de laatste jaren

 • – Alle congressen van de VLDN sedert 1975
 • – Zes workshops van het Netwerk Naamkunde en het Meertens Instituut tussen 2006 en 2009
 • – Saarbrücker Kolloquium van de Arbeitskreis für Namenforschung (5-7 oktober 5006): Interferenz-Onomastik. Namen in Grenz- und Begegnungsräumen in Geschichte und Gegenwart.

Naamkundige publicaties tot 2014

 • J. Segers: Servatius in de naamgeving. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 3 (2001), 33-54.
 • J. Segers: De persoonsnaamgeving in een oud cijnsregister uit het archief van de abdij van Thorn. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 4 (2002), 83-109.
 • J. Segers: Huisnamen in de Oranjestad Diest. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 5 (2003), 71-95.
 • J. Segers: Het oudst gekende cijnsboek van Neeroeteren (1461). In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 5 (2003), 97-124.
 • J. Segers: Voornaamgeving in Sittard door de eeuwen heen. Een verkenning. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 6 (2004), 5-37.
 • J. Segers: Erfnamen en hun functie in oostelijk Belgisch-Limburg. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 7 (2005), 5-25.
 • J. Segers: (Sint-)Trudo in de naamgeving. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 9 (2007), 5-27.
 • J. Segers: Familienamen in Echt-Susteren. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 10 (2008), 13-46.
 • J. Segers: Diestse huisnamen – een naamkundige benadering. In: XXX: Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest. Diest, 2009, 8-25..
 • J. Segers: Het gen-partikel in plaats- en familienamen. In: Veldeke Jaarboek 2008-2009, 92-97.
 • J. Segers: Plaatsnamen en landschap. Wat namen van bouwlandcomplexen en nederzettingsnamen ons (niet) leren over de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Hoeselt. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 11 (2009), 21-54.
 • J. Segers: Recensie van “F. Bakker en J. Kruijsen, Het Limburgs onder Napoleon. Achttien Limburgse en Rijnlandse dialectvertalingen van “De verloren zoon” uit 1802-1807. In:De Maasgouw 128 (2009), 93-95.
 • J. Segers: Familienamen in de gemeente Margraten. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 11 (2010), 41-69.
 • J. Segers: Familienamen in Beringen en de andere mijngemeenten. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 13 (2011), 39-64.
 • J. Segers: De informele persoonsnaamgeving in de Oeterdorpen. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 15 (2013), 5-24.
 • A. Stevens-J. Segers: Plaatsnamen van Lauw. In: Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 11 (2013), 224 blz.
 • J. Segers: Aengeveld und Opgenort. Die gen-Partikel in limburgischen Orts- und Familiennamen. In: Alltag im Rheinland. Mitteilungen der Abteilungen Sprache und Volkskunde des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte (ILR), 2014, 75-80.

Lezingen tot 2014

Lezingen op congressen van de VLDN

 • J. Segers: Servatius in de naamgeving. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Tongeren (2000).
 • J. Segers: De persoonsnaamgeving in een oud cijnsregister uit het archief van de abdij van Thorn. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Thorn (2001).
 • J. Segers: Huisnamen in de Oranjestad Diest. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Herk-de-Stad (2002).
 • J. Segers: Voornaamgeving in Sittard door de eeuwen heen. Een verkenning. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Sittard (2003).
 • J. Segers: Erfnamen en hun functie in oostelijk Belgisch-Limburg. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Maaseik, 2004).
 • J. Segers: (Sint-)Trudo in de naamgeving. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Sint-Truiden, 2006).
 • Jan Segers: Korte inleiding tot de naamkunde (met syllabus). Onderdeel van de tweede Liergank Limburgs, een Cursus Limburgs ingericht door Veldeke Limburg in samenwerking met de Raod veur het Limburgs en het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond (Roermond, 2008).
 • J. Segers: Plaatsnamen en landschap. Wat namen van bouwlandcomplexen en nederzettingsnamen ons (niet) leren over de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Hoeselt. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Hoeselt, 2008)
 • J. Segers: Familienamen in de gemeente Margraten. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Mheer, 2009).
 • J. Segers: Familienamen in Beringen en de andere mijngemeenten. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Beringen, 2010).
 • J. Segers: De informele persoonsnaamgeving in de Oeterdorpen. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Bree, 2012).
 • J. Segers: Capita selecta uit de plaatsnamen van Lauw. (Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Tongeren, 2013).

Lezingen over familienamen voor verenigingen:

 • Voor lokale Davidsfondsafdelingen in Diest, Bekkevoort,Begijnendijk
 • Voor andere verenigingen in Lille (Antwerpse Kempen), Bree, Neerpelt, Millen
 • Voor de Heemkring Wotra (Neeroeteren) (over familienamen, plaatsnamen en het lokale dialect)

Links naar andere internetsites

Reacties zijn gesloten.