Roxane VANDENBERGHE

°Veurne, 11 augustus 1973

Kloosterstraat 28, 9090 Melle – 09/330.35.91

Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Blandijnberg 2, 9000 Gent – 09/264.40.73

email: roxane.vandenberghe@ugent.be

Licentiaat in de Germaanse Filologie, Nederlands-Engels.

Doctor in de taal- en letterkunde, Germaanse talen, behaald na verdediging van het proefschrift: “De morfosyntaxis van de Middelnederlandse adverbiale bindwoorden in synchroon en diachroon perspectief ” (Universiteit Gent, 13 oktober 2006)

Wetenschappelijke interesses:

  • historische syntaxis
  • dialectologie
  • dialectlexicografie

Beroepsloopbaan:

  • 1997-1999: Redacteur Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (Universiteit Gent)
  • 1999-2005: assistent Vakgroep Nederlandse Taalkunde (Universiteit Gent)
  • 2005-heden: Redacteur Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (Universiteit Gent) – deeltijds
  • 2008-heden: praktijkassistent Vakgroep Nederlandse Taalkunde (Universiteit Gent) – deeltijds

Lid van de KCTD sinds juni 2008.

Redactiesecretaris van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis sinds 2007.

Boeken:

Vandenberghe R. 2000. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel II Vaktaalwoordenschat. Aflevering 7 : De Zeevisser. Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Gent.

Vandenberghe R., V. Detier en M. Devos. 2008. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel I. Landbouwwoordenschat. Aflevering 13 : Pluimvee. Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Gent.

Vandenberghe R., V. Detier en M. Devos. 2009. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel I. Landbouwwoordenschat. Aflevering 12 : Kleinvee. Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Gent.

Selectie van artikelen:

Vandenberghe, R. 1998. “Zo fier als een pauw of preuts lijk veertig ?”. In : De Tier V. / S. Reker : Het Dialectenboek 5 – In vergelijking met dieren. Intensiverend Taalgebruik volgens de SND-krantenenquête : 319-339.

Vandenberghe, R. 2000. “Dialectgeographical Characteristics of the Flemish Dialectal Sea Fishery Terminology.” In : Proceedings of the 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin : 391-403.

Vandenberghe R. 2000. “Morfologische en/of syntactische integratie van enkele Franse lexicale ontleningen in het Frans-Vlaamse dialect”. In : Detier, V. / M. Devos / J. Van Keymeulen. Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer. Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent : 421-428.

Vandenberghe, R. 2002-2003. “Het syntactische gedrag van het Middelnederlandse zinsinleidende doe (‘toen’).” In : Dialectsyntaxis in bloei. Taal en Tongval themanummer 15-16 : 251-276.

Vandenberghe, R. 2003. “Synchrone variatie als spiegel van diachrone ontwikkeling. De prepositionele voegwoorden in het Middelnederlands.” In : De Caluwe, J. / G. De Schutter / M. Devos / J. Van Keymeulen. Schatbewaarder van de taal. Johan Taeldeman. Liber Amicorum. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde-Academia Press : 1005-1028.

De Vogelaer, G. / Vandenberghe, R. 2006. “Iemand of entwie, ergens of ieveranst. Een taaltypologisch perspectief op onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden in de Zuid-Nederlandse dialecten.” In : De Caluwe J. / M. Devos. Structuren in talige variatie. Studia Germanica Gandensia. Gent, Academia Press : 35-61.

Vandenberghe, R. 2007. “Marbelen of pekkelen ? Ienkelen of buksje over d’hage ? Katje-d’raan of katje-duuk ? Met ’t sjchietlap of met de klakkebusse ? Op de renne of op de sliere? Wat spelen we vandaag in West-Vlaanderen ?”. In : De Tier V. / Keulen R. / Swanenberg J. Het Dialectenboek 9. Dialect in het spel. Groesbeek, Stichting Nederlandse Dialecten : 349-378.

Vandenberghe, R. 2009. “Elk zijnen goeiendag! Hoe groeten ze in West-Vlaanderen de mensen?”. In : De Tier V. / Swanenberg J. / van de Wijngaard T. Het Dialectenboek 10. Moi, adieê en salut. Groeten in Vlaanderen en Nederland. Groesbeek, Stichting Nederlandse Dialecten : 243-252.

Links : http://www.wvd.ugent.be

Reacties zijn gesloten.