Jozef VAN LOON

°1945

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
e-mail: jef.vanloon@ua.ac.be

Doctor Letteren en Wijsbegeerte KULeuven 1973

Gewoon Hoogleraar UFSIA/Universiteit Antwerpen

Lid van de KCTD (1996)

Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent (1998)
Lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel (2000)
Redactielid van: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Naamkunde, Taal en Tongval

J. Dupont-Prijs van de Vlaamse Leergangen, KULeuven (1968)
Winkler-Prins-Prijs voor Nederlandse Taalkunde 1981

Voornaamste wetenschappelijke publicaties (enkel zelfstandige boeken):

  • Morfeemgeschiedenis en -geografie van de Nederlandse toenamen. Handzame 1981
  • De ontstaansgeschiedenis van het begrip Stad. Gent 2000.
  • Principles of Historical Morphology. Heidelberg 2005.
  • Historische Fonologie van het Nederlands. Antwerpen 2014. 
  • Lo, Donk, Horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen. Leuven 2017.

Reacties zijn gesloten.