Willy VAN LANGENDONCK

Willy Van Langendonck
Willy Van Langendonck

Mechelen, °1938

Maria van Hongarijelaan 7 bus 7, 1083 Brussel (Ganshoren); tel. 0474-364691

K.U.Leuven, Subfaculteit Taalkunde, Instituut voor Naamkunde en Dialectologie,

P.B. 33; Blijde-Inkomststraat 21; 3000 Leuven; tel. 016-324823

willy.vanlangendonck@arts.kuleuven.be

willy.van.langendonck@telenet.be

Doctor in de Germaanse filologie (1970)

Lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie sinds 1989;
van de International Council of Onomastic Sciences (hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, evenals secretaris van ICOS van 1968 tot 2002; vice-secretaris-generaal in 1984-87; van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis sinds 1972; van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde sinds 1977; van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden sinds 1998; van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde sinds 2004.

Loopbaan en onderscheidingen:

lid van het wetenschappelijk personeel aan het Instituut voor Naamkunde van de K.U.Leuven (1964), buitengewoon docent (1977), hoofddocent (1991), hoogleraar (1996), gewoon hoogleraar (2002).

Dr. Dupont-prijs voor het proefschrift (1971); Prijs voor Taalkunde 1973 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (voor het proefschrift); Prijs van 100.000 BF van het Fonds Derde Cyclus (K.U. Leuven 1976).

Saillante onderzoeksinteresse:

theorie van de eigennaam (cf. boek Theory and Typology of Proper Names, te verschijnen bij Mouton de Gruyter in 2007) en aanverwante categorieën zoals definietheid, genericiteit en numerus. Bijnamenonderzoek (cf. De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt. Anthroponymica 21. Leuven 1979). Andere domeinen: gemarkeerdheid en iconiciteit (cf. project met UGent) ; grammaticale relaties (Attractiepool-project Casus en Thematische Relaties) ; Project Nederlandse Spraakkunst: Nederlandse Grammatica voor Franstaligen; dependentie (cf. Word Grammar 1991, met Richard Hudson), relatoren en woordvolgorde.

Gepubliceerde werken en (congres)lezingen sinds 2001:

 • 75 jaar Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie. Jubileumuitgave 1926-2001 73, 2001, 39-42.
 • L. Beheydt & P. Godin & A. Neven & B. Lamiroy & W. Van Belle & J. Van der Horst & W. Van Langendonck, eds. Contrastief onderzoek Nederlands-Frans / Recherches contrastives néerlandais-français. (BCILL 108). Louvain: Peeters, 2001.
 • W. Van Langendonck & Z. Kaleta. A contrastive analysis of contemporary Flemish and Polish bynames. Onoma 36, 2001 (2002), 183-211.
 • Bynames within the personal name system. In: A World of Names I. Essays in honour of Dr Peter Raper, ed. by L.A. Möller and J.U. Jacobs. Special Issue of Nomina Africana 15, 2001 [2003], 203-211.
 • A pragmatic approach to bynames. In: Festschrift for Johanna Kolléca. Onomata. Revue Onomastique (Athene) 16, 2001 [2002], 473-481.
 • In memoriam Robert Van Passen (1923-2002). In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 75, 2003, 29-34; Naamkunde 34, 2002 [2003], 1-3.
 • Neurolinguistic evidence for basic level and associative meaning in proper names. Lezing: 20th International Congress of Onomastic Sciences (Santiago, 23 september 1999). In: Actas del XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, CD-ROM, ed. by Ana I. Boullón. (Biblioteca Filolóxica Galega). A Coruna 2002.
 • (met P. Swiggers & M. Van de Velde) The relator principle as an explanatory parameter in linguistic typology: an exploratory study of comparative constructions. Lezing: 34th Meeting of the Societas Linguisticae Europaeae: Language Study in Europe at the turn of the millennium: towards the integration of cognitive, historical and cultural approaches to language (Leuven 2001). Berlin: Mouton de Gruyter, 2002.
 • The dependency concept and its foundations. In: Dependency and Valency. An International Handbook of Contemporary Research, vol. I, p. 170-187 (Handbooks of Linguistics and Communication Science). In: V. Agel, L.M. Eichinger, H.-W. Eroms, P. Hellwig, H.J. Heringer, H. Lobin, eds. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003.
 • Semantic considerations in recent onomastic research: a survey. In: History of the Language Sciences. An International Handbook on the Evolution of the Study of Languages from the Beginnings to the Present (Handbooks of Linguistics and Communication Science). Ed. by S. Auroux, K. Koerner, H.-J. Niederehe & K. Versteegh. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.
 • Towards a synchronic typology of proper names. In: Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 44, Namenwelten. Orts- und Personennamen in historischer Sicht. Hrsg. v. Astrid van Nahl, Lennart Elmevik und Stefan Brink. Berlin/ New York: W. de Gruyter, 2004, 437-449.
 • Vondelingennamen en hun classificatie. Plenaire Vergadering van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Brussel, 27.01.2003. Naamkunde 2004, 1-10.
 • Taalfilosofie en linguïstiek als complementaire benaderingen van taal. Review article van: W.A. de Pater en P. Swiggers, Taal en teken. Een historisch-systematische inleiding in de taalfilosofie. (Wijsgerige Verkenningen 21). Leuven: Universitaire Pers; Assen: Van Gorcum, 2000. Leuvense Bijdragen 92, 2003 [2005], 1-16.
 • Proper names and forms of iconicity. In: Willems, Klaas, ed., Special issue ‘Syntactic Categories and Parts of Speech’ of Logos and Language. Journal of General Linguistics and Language Theory 5/2, 2004 (Tübingen: G. Narr), p. 15-30.
 • Proper names and proprial lemmas. Proceedings of the XXIst International Congress of Onomastic Sciences (Uppsala 2002), ed. by Eva Brylla and Mats Wahlberg, vol. I, p. 315-323. Uppsala: SOFI. 2005.
 • Part 1. Basic Concepts: Chapter 14: Iconicity. In: Handbook of Cognitive Linguistics. Ed. by D. Geeraerts & H. Cuyckens. Oxford University Press. Te verschijnen.
 • Theory and Typology of Proper Names. Berlin: Mouton de Gruyter. Verschijnt in 2007; 392 p.

(Nog) niet verschenen (congres)lezingen en toespraken:

 • College in de reeks Capita Selecta van het INL te Leiden met als thema voor 2001 ‘Lexicologie op het kruispunt tussen disciplines’ over ‘Woorden, woordsoorten, syntaxis en neurolinguistiek’.
 • Teaching and popularization of onomastics in Dutch-speaking Belgium. Paper read at the ‘Special session on Teaching and Popularization in onomastics’, organized by Sheila Embleton on the occasion of the 21st International Congress of Onomastic Sciences (Uppsala 2002).
 • Uiteenzetting (met M. Van de Velde) over: Crosslinguïstische volgorde en het relator-principe. Voor het departementale Centrum voor Grammaticaal en Lexicaal Betekenisonderzoek, Dept. Linguïstiek, K.U.Leuven (2002).
 • Proper names as the prototypical nominal category. Keynote address: 13th International Congress of the Names Society of Southern Africa (Maputo 2004).
 • Not common nouns but proper names are the prototypical nouns. Lezing: 22nd International Congress of Onomastic Sciences (Pisa 2005).
 • Huldiging van Karel Roelandts als zijn opvolger in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (2005).
 • Lezingen te Praag (2005), Riga en Vilnius (2006) over de theorie van de eigennaam.
 • The classification of foundling names vs. ordinary surnames. Lezing: 14th International Congress of the Names Society of Southern Africa (KwaZulu, Ithala 2006).

Reacties zijn gesloten.