Bram VANNIEUWENHUYZE

Bram Van Nieuwenhuyze
Bram Van Nieuwenhuyze

° Anderlecht, 6 april 1980

Universiteit van Amsterdam
Boekwetenschap en Handschriftenkunde
Faculteit der Geesteswetenschappen
Turfdraagsterpad  9
1012 XT  Amsterdam
Nederland
email: B.J.Vannieuwenhuyze@uva.nl

Doctor in de Geschiedenis, behaald na verdediging van het doctoraatsproefschrift Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte (Universiteit Gent, 28 april 2008).

Laureaat van de Provinciale prijs historisch onderzoek van de provincie Brabant 2008, uitgereikt te Halle op 11 juni 2009.

Laureaat van de Prix Anton Bergmann 2010 van de Académie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts de Belgique – Classe des lettres et des sciences morales et politiques, uitgereikt te Brussel op 10 mei 2010.

Lid van de KCTD sinds juni 2009.

Geassocieerde medewerker bij het project IAP 6/32 van de Belgian Science Policy “City & Society in the Low Countries (1200 to 1800)”.

Onderzoeksinteresses:

 • geschiedenis van de cartografie / historische cartografie
 • geschiedenis van stad en stedenbouw
 • stadstoponymie
 • landschapsgeschiedenis
 • geschiedenis van Brussel

Beroepsloopbaan:

 • 2003-2008: doctoraatsbursaal van het Bijzonder Onderzoeksfonds (Universiteit Gent)
 • juni-oktober 2005; april-juli 2008: assistent aan de Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis (Universiteit Gent)
 • 2008-2010: doctor-assistent met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht (Universiteit Gent)
 • 2010-2013: doctor-assistent aan de Onderzoekseenheid Middeleeuwen (Katholieke Universiteit Leuven)
 • 2015-2016: gastprofessor middeleeuwse geschiedenis aan de Vakgroep Geschiedenis (Universiteit Gent)
 • 2016-2017: gastprofessor middeleeuwse geschiedenis aan de Onderzoeksgroep Geschiedenis van de Middeleeuwen (KU Leuven-KULak)
 • 2016-2017: lector aan de opleiding Gids-Reisleider (Centrum voor Volwassenenonderwijs COOVI)
 • 2013-…: freelance historicus en coördinator voor Caldenberga
 • 2015-…: bijzonder hoogleraar historische cartografie aan de Faculteit Geesteswetenschappen (Universiteit van Amsterdam)

Boeken

(selectie, zie ook http://www.uva.nl/profiel/v/a/b.j.vannieuwenhuyze/b.j.vannieuwenhuyze.html):

 • P. Kempeneers, K. Leenders, V. Mennen & B. Vannieuwenhuyze, De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I. De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest, Leuven – Paris – Bristol, Peeters, 2016 (= Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie – Vlaamse afdeling, dl. 29).
 • B. Vannieuwenhuyze, Geschud, maar nog niet gelegd. Oude kaarten, vergeten verhalen, nieuwe perspectieven. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar Historische Cartografie vanwege de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 23 september 2016, Amsterdam, Vossiuspers UvA, 2016.
 • B. Vannieuwenhuyze, Laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters (12de-15de eeuw). Bron voor de historische topografie van Brussel en omgeving, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2014 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincië. Studia, dl. 149).
 • B. Vannieuwenhuyze, M.-C. Van Grunderbeek, P. Van Brabant & M. Vrebos, Van Broodhal tot Museum van de Stad. Acht eeuwen Brusselse geschiedenis, Brussel, Museum van de Stad Brussel, 2013 (= Historia Bruxellae, dl. 17).
 • H. Vandecandelaere & B. Vannieuwenhuyze, La Mondiale. Een nieuwe hoek met een oud verleden, Brussel, La Mondiale nv, 2006

Artikels

(selectie m.b.t. naamkundig onderzoek, voor een uitgebreide lijst zie http://www.uva.nl/profiel/v/a/b.j.vannieuwenhuyze/b.j.vannieuwenhuyze.html en https://amsterdam.academia.edu/BramVannieuwenhuyze):

 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Who’s who in late-medieval Brussels?’, in: J. Colson & A. van Steensel (Ed.), Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe, London – New York, Routledge, 2017, pp. 132-150.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘De Hoogstraat in de laatmiddeleeuwse Brabantse steden. Enkele beschouwingen over stadstopografische overeenkomsten en verschillen’, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 2016, jg. XXXIII, pp. 50-75.
 • B. Vannieuwenhuyze & H. Van Herck, ‘Historische wegen en hun erfgoedwaarde. Cultuurhistorische typologie en waardestellend kader toegepast op de casus Hoogstraten’, in: M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie, 2016, jg. XXXV, 1, pp. 6-23 (samen met H. Van Herck).
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel. Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars in de Collectie Obreen’, in: GEN. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis, 2015, jg. XXI, 4, pp. 20-26.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Brusselse stadsordonnanties in de databank Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. II)’, in: Eigen Schoon en de Brabander, 2015, jg. XCVIII, 3, pp. 453-516.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel? De ontsluiting van een databank met 32.000 laatmiddeleeuwse Brusselaars’, in: Vlaamse Stam, 2014, jg. L, 6, pp. 530-550.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Brusselse bronnen: de laatmiddeleeuwse stad Brussel en haar uitvalswegen’, in: Eigen Schoon en de Brabander, 2014, jg. XCVII, 4, pp. 733-754.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Alle wegen leiden naar Brussel. Bestemmingstoponymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2013, jg. LXXXV, pp. 195-270.
 • B. Vannieuwenhuyze & M. Jacobs, ‘Sint-Guido in de historische microtoponymie van Anderlecht’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2013, jg. LXXXV, pp. 184-194.
 • A. Ramandt & B. Vannieuwenhuyze, ‘Kompastoponymie in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2012, jg. LXXXIV, pp. 185-240.
 • Ch. & B. Vannieuwenhuyze, ‘La spatialisation de la « pollution » dans les villes médiévales. Réflexions à partir de la toponymie urbaine et du cas de Bruxelles’, in: I. Parmentier (dir.), La recherche en histoire de l’environnement : Belgique – Luxembourg – Congo – Rwanda – Burundi. Actes PREBel, Namur, décembre 2008, Namur, Presses universitaires de Namur, 2010, pp. 89-110.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Lang en kort in laatmiddeleeuws Brussel’, in: Naamkunde, 2007-2010, jg. XXXVII, pp. 11-25.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Katten en wolven, modder en mensen. Twee diernamen in middeleeuws Brussel’, in: J. De Caluwe & J. Van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, Gent, Universiteit Gent – Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academie Press, 2010, pp. 761-772.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘Buren, straten en aanknopingspunten. Plaatsbepaling in het laatmiddeleeuwse Brussel (dertiende-zestiende eeuw)’, in: Stadsgeschiedenis, 2009, jg. IV, 2, pp. 97-114.
 • B. Vannieuwenhuyze, ‘The study and classification of medieval urban toponymy: the case of late medieval Brussels (13th-16th centuries)’, in: Onoma, 2007, jg. XLII, pp. 189-211.

Reacties zijn gesloten.