Chris De Wulf

° Gent, 25 juni 1978 Instelling:Universität ZürichDeutsches SeminarSchönberggasse 98001 Zürich e-mail: chris.dewulf@ds.uzh.ch 2018: Doctor in de taalkunde (UGent), proefschrift: Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden.2000: Licentiaat Germaanse filologie (UGent), licentiaatsverhandeling: De ontwikkeling vanhet huidige Oost‐Vlaamse dialectlandschap. Laureaat van de KANTL-prijs voor taalkunde (2017-2020) Lid…

Lees verder …