José CAJOT

José Cajot
José Cajot

°Hasselt, 27 mei 1946
Mombeekdreef 18, B-3500 Hasselt
jcajot@cajot.be

Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland (2017).

Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, afdeling Germaanse Filologie (K.U. Leuven).
Laureaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent), de Dr. J. Dupontprijs van de Vlaamse Leergangen (KU Leuven) en de Taalkundige Prijs van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Eupen).

Secretaris-generaal van de ‘Koninlijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie / Commission Royale de Toponymie et Dialectologie’ (Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel) en uitgever van haar wetenschappelijk tijdschrift Handelingen/Bulletin.

Bestuurslid van de ‘Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde’, de ‘Stiftung zur Förderung von Deutsch als Fremdsprache in Belgien’ en de ‘Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern’ (Antwerpen).

Laatste loopbaanfuncties: hoogleraar Duits, hoofd van het departement Toegepaste Taalkunde, directeur van de campus VLEKHO van de ‘Hogeschool voor Wetenschap en Kunst’ te Brussel. In 2013 werd het departement Toegepaste Taalkunde in de Faculteit Letteren van de KU Leuven ingekanteld.

Wetenschappelijke activiteiten en publicaties op het gebied van Nederlandse en Duitse taalkunde: grensdialecten, standaardtaalnormen, historische taalkunde.

Lid en oud-voorzitter van: ‘Orde van den Prince’ (Graafschap Loon) en ‘Lions Club’ (Hasselt). Oud-voorzitter van: ‘Vereniging van Vlaamse Academici’ (Limburg).
Bestuurslid van de ‘Belgisch-Nederlandse Vereniging’ (Limburg).

Publicaties van de laatste tien jaar:

  • “Voorwoord” & “Bibliografie Jan Goossens”. In: J. Goossens, De Genker Toonaccenten en hun dialectgeografische inbedding n.a.v. zijn tachtigste verjaardag. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 27 (2009), 1-8 & 169-211.
  • “Van het Nederlands weg? De omgangstaal in Vlaanderen”. In: Ons Erfdeel 53, nr. 1 (2010), 14-25.
  • “Waarom het Verkavelingsvlaams onvermijdelijk was. De ontwikkeling van een informele omgangstaal in Vlaanderen.” In: J. Jaspers, K . Absillis & S. Van Hoof (Eds), De manke Usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Academia Press. Gent 2012.
  • “Blancquaert en Stevens: fonetiek versus fonologie in de Limburgse Dialectatlas”. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 86 (2014), 45-73.
  • “Het fonologisch systeem van de Maastrichtse klinkers en de impact van de tweetonigheid”. In: Jaarboek 19 van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hasselt 2017, 5-32.

Links naar andere internetsites: www.bgdv.be, www.vldn.be en www.dbnl.org.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.