LXXIX (2007) – Inhoud

Inhoud

Frans DEBRABANDERE, In memoriam dr. Frans Claes

Willy BAL & Jean GERMAIN, Toponymie de Jamioulx

Marie-Guy BOUTIER, Toponymie majeure de Wallonie: bref état des lieux

Jean LECHANTEUR, Notes sur quelques noms de famille wallons

Jean LOICQ, Notes d’hydronymie wallonne

Bernard ROOBAERT, Hydrotoponymes

Ute BOONEN, Syntactische variatie in 13de- en 14de-eeuwse oorkonden: Rood en groen in de adresformule

Paul T.C. KEMPENEERS, Toponymie van Attenrode-Wever

Vic MENNEN, Herkomst en woonplaats als benoemingsmotieven bij familienamen van de Limburgse Kempen

Bernard ROOBAERT, Tautologische samenstellingen van hydroniemen op -beek

Jacques VAN KEYMEULEN, Ronny KEULEN, Jos SWANENBERG & Ton VAN DE WIJNGAARD, Dialectlexicografie in de zuidelijke Nederlanden: Bibliografie van de regionale en plaatselijke woordenboeken

Willy VAN LANGENDONCK en Mark VAN DE VELDE, Naar een universele theorie van eigennamen

Ward VAN OSTA, De plaatsnaam Turnhout en andere namen met -hout

pdf van de publicatie

Reacties zijn gesloten.