LXXX (2008) – Inhoud

Inhoud

Jan GOOSSENS, Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis

Jean LOICQ, Notes d’hydronymie wallonne

Ward VAN OSTA, Goropius Becanus en de toponymie

pdf van de publicatie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.