LXXX (2008) – Inhoud

Inhoud

Jan GOOSSENS, Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis

Jean LOICQ, Notes d’hydronymie wallonne

Ward VAN OSTA, Goropius Becanus en de toponymie

pdf van de publicatie

Reacties zijn gesloten.