LXXXI (2009) – Inhoud

Inhoud

Marie-Guy BOUTIER: Histoire des noms Xhoris et Wéris (Belgique romane): deux témoins d’une surdérivation lexicale en latin haut-médiéval

Paul KEMPENEERS: Kapellen bij Glabbeek. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Jean LOICQ: Notes d’hydronymie wallonne 3e série

Jean LOICQ: Quatre cours d’eau des cantons de l’Est

Victor MENNEN: Veen in Lommel: een landschappelijke, historische en naamkundige benadering

Bernard ROOBAERT: La visite décanale de 1773 et l’emploi des langues dans la région d’Enghien

Luc VAN DURME: Het Toponymisch Woordenboek van dr. M. Gysseling. Aanvullingen en verbeteringen uit de nalatenschap

Luc VAN DURME: Drecht ‘vaarwater’, Kieldrecht, ‘vaargeul’

Wouter SOUDAN en Jozef VAN LOON: Naar een Antroponymisch Woordenboek van de historische Nederlanden (tot 1225)

Ward VAN OSTA: Een mislukt boe: “Andouerpis Antwerpen”

pdf van de publicatie

Reacties zijn gesloten.