LXXXII (2010) – Inhoud

Inhoud

Publicaties – Publications

Jaarverslag 2009 – Rapport annuaire 2009 – Annual Report 2009

Ledenlijst – Liste des membres

Willy VAN LANGENDONCK, In Memoriam Karel Roelandts

René JONGEN, De Rijnlandse toonaccenten in het Zuid-Nederfrankische dialect van Moresnet (met Résumé français en Deutsche Zusammenfang)

Paul KEMPENEERS, Verdronken toponiemen in de Maasplassen van Kinrooi

Jean LOICQ, Vous avez dit : Bruxelles, Luxembourg ?

Jean LOICQ, Notes d’hydronymie wallonne, 4e série

Ulrich MAES, Lewa, Suslewa en nog eens Lewa: de oudste vermeldingen van Gors-Opleeuw en Zoutleeuw

Florian MARIAGE, Le Tournaisis : origine du nom et histoire institutionnelle

Brecht PERSOONS, Toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650 (kaart)

Jozef VAN LOON, Neue Erkenntnisse und Hypothesen über die Germanenstellen bei Caesar und Tacitus

Reacties zijn gesloten.