Ann MARYNISSEN

Ann Marynissen
Ann Marynissen

° Turnhout, 2 december 1963

Instelling: Universität zu Köln, Institut für Niederlandistik,

Lindenthalgürtel 15a, 50935 Köln.

Tel. +49 221 470 4161,

E-mail: ann.marynissen@uni-koeln.de

Licentiaat Germaanse Filologie, KU Leuven, 1985; Aggregatie H.S.O., KU Leuven, 1985;

Computerlinguistiek, KU Leuven, 1986; Doctor Germaanse Taal- en Letterkunde, KU Leuven, 1993.

‘Prijs voor Taalkunde’ van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor haar dissertatie: ‘De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie’ (1995).

Lid van de KCTD sinds 1996.

Lid van de Koninklijke Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde, Leiden (1996).

Lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie voor de Geïntegreerde taalbank, INL Leiden (2000).

Lid van de Gemengde Commissie voor Talige Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal & Letterkunde, Gent (2004).

Lid van het wetenschappelijk comité van de Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn, Xanten (2006).

Lid van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden (2007).

Redactielid van het tijdschrift Naamkunde.

Beroepsloopbaan:

 • 1986-1993: assistent, KU Leuven
 • 1993-1996: postdoctoraal onderzoeker, KU Leuven
 • 1996-2002: docent Nederlandse taalkunde, Univ. Keulen
 • 2003-2005: docent Middelnederlandse en historische taalkunde, VU Amsterdam
 • sinds 2005: hoogleraar Nederlandse taalkunde, Univ. Keulen

Onderzoekszwaartepunten: geschiedenis van het Nederlands, inz. Middelnederlands en naamkunde, inz. geografie van de familienamen in het Nederlandse taalgebied.

Publicaties in boekvorm:

 • G. Janssens en A. Marynissen (2008), Het Nederlands vroeger en nu. Uitgeverij Acco, Leuven, derde, herziene druk, 276 p.
 • V. De Tier & A. Marynissen, m.m.v. H. Brok (red.) (2001), Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 416 p.
 • A. Marynissen (1996), De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie. Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, “Studies op het gebied van de Nederlandse Taalkunde” nr. 2, Uitgeverij Peeters, Leuven, 487 p.

Artikels sinds 2001:

 • Marynissen, A. (2007), Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied. In: Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Neerlandistiek in het Duitse taalgebied, Zürich, 17-19 maart 2006, 25-57.
 • Marynissen, A. (2006), Dr. Jan Lindemans (1888-1963). In: Online bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek, 2006. http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/lind010.htm#49 .
 • Marynissen, A. (2005), Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. In: Niederdeutsches Wort, Band 45, 105-120.
 • Marynissen, A. (2004), Limburgers worden Nederlanders. Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935). In: Taal & Tongval, themanummer 17: Taalvariatie en groepsidentiteit, 64-85. Ook verschenen in: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialectologie en Naamkunde 6, 75-90.
 • Marynissen, A. (2004), Bidirectionele taalverandering: wegval en toevoeging van een sjwa in de Middelnederlandse en de moderne dialecten. In: S. Daalder, Th. Janssen & J. Noordegraaf (red.), Taal in Verandering. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU; Münster, Nodus Publikationen, 137-145.
 • Marynissen, A. (2004), De conditionering van de sjwa-apocope bij zijn ontstaan in het Middelnederlands. In: J. De Caluwe, M. Devos, G. De Schutter & J. Van Keymeulen (red), Schatbewaarder van de taal. Johan Taeldeman. Liber Amicorum. Gent: Academia Press, 609-620.
 • Marynissen, A. (2004), Historische Sprachverhältnisse im Rhein-Maas-Gebiet: Die Niederlandisierung des Südostens der niederländischen Provinz Limburg (1789-1940). In: GrenzenLos, Band 3, 70-81.
 • Marynissen, A. (2003), De Brabander, Brabers of Van Brabant ? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen. In: Leuvense Bijdragen 92, 239-255.
 • Marynissen, A. (2002), Niederländisch und Deutsch nebeneinander im Südosten der niederländischen Provinz Limburg. Belege aus einer diglossischen Grenzregion. In: Volkskultur an Rhein und Maas 20, Nr. 2, 41-54.
 • Marynissen, A. (2002), Tussen Brussel en Amsterdam. Familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. In: Naamkunde 34, 239-256.
 • Marynissen, A. (2002), A geography of Flemish proper names: a computer-assisted atlas of present-day Flemish family names. In: D. Kremer & M. Arcamone, Proceedings of the XVIIIth International Congress of Onomastic Sciences, University of Trier, 12-17 April 1993. Band I. Chronik. Namenetymologie und Namengeschichte. Forschungsprojekte. Tübingen, 297-302.
 • Marynissen, A. (2001), Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar ? Over klanktegenstellingen en lexicale varianten in de Nederlandse familienamen en hun tegenhangers in de dialecten. In: V. De Tier & A. Marynissen, m.m.v. H. Brok (red.), Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 75-92.
 • Marynissen, A. (2001), Die Flexion des Substantivs in der mittelniederländischen Amtssprache des 13. Jahrhunderts. In: K. Gärtner, G. Holtus, A. Rapp und H. Völker, Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert. Beiträge zum Kolloquium vom 16. bis 18. September 1998 in Trier. Trierer historische Forschungen Band 47, 659-672.

Links naar andere internetsites:

Reacties zijn gesloten.