Karel LEENDERS

Karel Leenders
Karel Leenders

’s-Hertogenbosch, 13 juli 1946
Elspeetstraat 13, 2573 HM Den Haag, leenderskahw.nl

Diploma’s

Doctoraal sociaal-economische geschiedenis Universiteit van Amsterdam, 1991.
Doctor in de ruimtelijke geschiedenis Universiteit van Amsterdam, 1996.

Onderscheidingen

Tweede prijs wedstrijd De Jonge Onderzoekers 1967 (VARA).
Als lid van de Werkgroep Haagse Beemden: de tweejaarlijkse Nassau-Breda-prijs 1970.(gemeente Breda)
Geschiedenisprijs van België 1985 (Gemeentekrediet)
Historische Prijs van Noord-Brabant 2002 (provicie Noord-Brabant)

Lidmaatschappen

Lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, Vlaamse afdeling 2012.
Lid van het netwerk Naamkunde
Lid van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde
Lid van de Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa
Lid van de Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape
Lid van de redactie van het Noord-Brabants Historisch Jaarboek

Loopbaan

1975 – 2008: Demograaf bij het openbaar lichaam Rijnmond en vanaf 1987 de provincie Zuid-Holland: ontwikkeling en toepassing van het bevolkingsprognosemodel ADOM. Daarnaast in de vrije tijd steeds bezig geweest met historisch-geografisch onderzoek in het gebied tussen Antwerpen en Geertruidenberg, resulterend in de studie “Verdwenen Venen” uit 1985, waarvan in 2013 een update uitgegeven werd. Op verzoek van gemeenten, ruilverkavelings- en landinrichtingscommissies, het Vlaams Gewest en de provincie Antwerpen is een reeks cultuur-historische inventarisaties gemaakt. Het betreft hier vooral landschappelijke maar ook archeologische en gebouwde cultuurhistorische waarden. In 2010 – 2012: Intensieve medewerking aan de inventarisaties voor de Erfgoedkaarten in de stadsregio Eindhoven en in 2011 – 2013 aan het project “Turf leeft!” van de vzw De Voorkempen.

Publicaties in boekvorm

 • Kappelhof, T., K. Leenders, J.W. Messer, onder redactie van P. Klep. Historische Atlas van Breda. Woudrichem (Pictures Publishers), 2021. (114p, ill., krtn., litovz., ISBN 978 049 257 743 9)
 • Leenders, K.A.H.W.. Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas – Schelde – Demergebied. 400 – 1350. Een poging tot synthese. Zutphen (Walburgpers), 1996.
 • Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda. Breda (Gemeente Breda), 2006.
 • Arts, N., A. Huijbers, K.A.H.W. Leenders, J. Schotten, H. Stoepker, F. Theuws, A. Verhoeven. Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. Deel 22: de Middeleeuwen en Vroeg Moderne tijd in Zuid-Nederland. Amersfoort, 2007. (89 blz.). Opgenomen in deel 3 van: NOaA versie 1.0. Amersfoort (RCE), 2009.
 • Wikaart, V., H. van Engen, K.A.H.W. Leenders, C.H.M. de Bont, P.J.M. Martens, I.S. Zonneveld, H. Werther. ‘Nijet dan water ende wolcken’. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523). Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch Contact), 2009.
 • Maes, B., m.m.v. H. van den Ancker, P. Jungerius, K.A.H.W. Leenders. Inheemse bomen en struiken van Het Groene Woud, Verrassende oude boskernen in historisch landschap. Liempde (Natuurwerkgroep Liempde), 2010.
 • Leenders, K.A.H.W.. Sporen in het landschap. Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal. Antwerpen (Openbaar Kunstbezit Antwerpen), 2012.
 • Leenders, K.A.H.W.. Verdwenen venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad, 1250 – 1750. Actualisatie 2013. Woudrichem (Pictures Publishers), 2013.
 • Leenders, K.A.H.W.. De dynamische hoeve. Veranderingen in boerderijgebouwen en hun omgeving in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, 1662 – 2015. Woudrichem (Pictures Publishers), 2015.
 • Kempeneers, P.C.T., K.A.H.W. Leenders, V. Mennen, B. Vannieuwenhuyze. De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I. De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leuven (Peeters), 2016. Werken van de KCTD. Vlaamse Afdeling, nr. 29.
 • Kempeneers P.C.T., K.A.H.W. Leenders, V. Mennen, L. van Durme. De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel II. West- en Oost-Vlaanderen. Leuven (Peeters), 2018. (Werken van de KCTD. Vlaamse Afdeling, 30)
 • Ham, W.A., K.A.H.W. Leenders. Polders in kaart – Noord-West Brabant 1565-1590. Zwolle (WBOOKS), 2018.

Rapporten

 • Leenders, K.A.H.W.. Het Bossche Broek. Veranderingen door de eeuwen heen. Den Haag, 2022. (2022h) (https://www.academia.edu/89603357/Het_Bossche_Broek)
 • Leenders, K.A.H.W.. Taxandria. Landschapsbiografie – 400.000.000 v.Chr. tot 2000 n.Chr. Z.pl. [Oud-Turnhout], 2023. (320 p., ill., krtn., lillst., ISBN geen)
 • Leenders, K.A.H.W.. Historisch-landschappelijke verkenning omgeving ‘t Hoogzaal (gemeente Zundert). Den Haag, 2011.
 • Leenders, K.A.H.W.. Vrede Oord (gemeente Zundert) Veen, turf en landgoed. Den Haag, 2011.
 • Leenders, K.A.H.W.. Historische reconstructie van het landschap rond het Vlaams en Nederlands Natuurreservaat De Maatjes. Den Haag, 2011.
 • Leenders, K.A.H.W.. Nieuwenhuis. Historisch geografische beschrijving. (Reeptiend 50, Breda). Den Haag, 2016.
 • Leenders, K.A.H.W.. Historisch geografische verkenning van het fietspadenplan. Den Haag, 2017. (Betreft gemeente Waalre)

Andere bijdragen

 • Leenders, K.A.H.W.. De Hel van Netersel. Cultuurhistorisch onderzoek naar de kasseiwegen in Netersel. Den Haag, 2019. Alleen op:
 • https://www.academia.edu/39820934/DE_HEL_VAN_NETERSEL_Cultuurhistorisch_onderzoek_naar_de_kasseiwegen_in_Netersel
 • Leenders, K.A.H.W.. Gemeyntenkaart voor het Maas – Demer – Scheldegebied. Den Haag, 2019. Alleen op: http://www.academia.edu/26430748/GEMEYNTEN-KAART_VOOR_HET_MAAS_DEMER_SCHELDEGEBIED
 • Leenders, K.A.H.W.. Waarom is de Grote Geule zo smal? Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie 91 (2019) 165 – 170. (2019c)
 • Leenders, K.A.H.W.. Leeswijzer bij Hoeven, H. van der. Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout. IN: Hoeven, H.van der. Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout. Met leeswijzer door dr. K.A.H.W. Leenders. Zundert (Vorsselmans), 1920, tweede druk 2020.
 • Leenders, K.A.H.W.. Scheldepolders tussen Zandvliet en de haven van Bergen op Zoom. Verkenning. Den Haag, 2020. (op: https://www.academia.edu/83647302/Scheldepolders_tussen_Zandvliet_en_de_haven_van_Bergen_op_Zoom_Verkenning)
 • Leenders, K.A.H.W.. Elisabeths kind. Jonge kleipolders aan weerszijden van het Hollands Diep. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 30 (2021) 26 – 38.
 • Leenders, K.A.H.W.. Boshistorie, een voorbeeld van een regionale bosgeschiedenis: Het Maas-Demer-Scheldegebied. IN: Maes, N.C.M. (red.). Atlas wilde bomen en struiken. Landschappelijk groen erfgoed in de provincies van Nederland en Vlaanderen. Woudrichem (Pictures Publishers), 2021, 50 – 63.
 • Leenders, K.A.H.W.. Van Antwerpen over Turnhout naar Breda. Een vroeg negentiende-eeuws kanaalplan. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 31 (2022) 2, 78-86.
 • Leenders, K.A.H.W., R. Berkvens. Oude Brabantse Akkers met een focus op de omgeving van Breda. IN: Doesburg, J. van, M. de Boer, J. Deeben, B.J. Groenewoudt, T. de Groot. Essen in zicht. Essen en plaggendekken in Nederland: onderzoek en beleid. Amersfoort (RACM), 2007.
 • Leenders, K.A.H.W.. Meester Arnoud en het stenen monster. Jaarboek De Oranjeboom 60 (2007) 197 – 210.
 • Leenders, K.A.H.W.. Van de Wolvenput naar de Ellendige Berk. Het landschap van de Kempische wildernis 1200 – 2000. Post Factum. Jaarboek voor geschiedenis en volkskunde 1 (2009) 246 – 266.
 • Leenders, K.A.H.W. Bijdragen betreffende het landschap in : Gorisse, C.. Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout (Signifikant), 2009, 22 – 28, 53 – 113, 154 – 155, 158 – 175, 278 – 287, 472 – 475.
 • Bastiaens, J., P. van den Bremt., O. Brinkkemper, E. Cosyns, K. Deforce, L. de Keersmaeker, M.J. Kooistra, K.A.H.W. Leenders, R. van Loon, H. Ludwig, N.C.M. (B) Maes, K. vander Mijnsbrugge, G. Tack, H. Vera, A. Zwaenepoel. Eikenerfgoed in Nederland en Vlaanderen. Eikenbossen en eikenstoven in heden, verleden en toekomst. Historisch geografisch tijdschrift 28 (2010) 115 – 139.
 • Leenders, K.A.H.W.. De basis van het landschap. IN: Berkvens, r. (red.), K.A.H.W. Leenders, J. Bosman, M.D. Wagemans, E. Wijnen, V. Mes, M. van Moolenbroek, E. Drenth, H. van de Laarschot, J. Schotten. Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel – De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze – Leende. Eindhoven (SRE Milieudienst), 2011.
 • Leenders, K.A.H.W.. Middeleeuwse bossen in Brabant. Jaarboek voor ecologische geschiedenis (2011) 45 – 72.
 • Leenders, K.A.H.W.. Vier generaties dorpen in het Brabantse zand. Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 10 – 29.
 • Brand, R. van den, K.A.H.W. Leenders. Neerloon in de ban. Beheer en beheersproblemen van Xantens bezit in een klein dorp aan de Maas in de late Middeleeuwen. Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 30 – 49.
 • Leenders, K.A.H.W.. Landgoederen langs de Bredase Turfvaart. Jaarboek de Oranjeboom 65 (2012) 168 – 227.
 • Leenders, K.A.H.W.. Wallen in Brabant. In: Baas, H., B. Groenewoudt, P. Jungerius, H. Renes (red.). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. Amersfoort (RCE), 2012, 122 – 142.
 • Leenders, K.A.H.W.. 500 jaar lust en plezier. Buitens en landgoederen in Noord- Brabant. InBrabant 3 (2012) nr. 5, 48 – 63.
 • Leenders, K.A.H.W.. Ontginning en bedijking van de Antwerpse Polders tot aan het beleg van Antwerpen. IN: Braem, M. (red.). Poldergrond. Bijdragen tot de geschiedenis van de Antwerpse Noorderpolders. Hoevenen-Stabroek (Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder), 2013, 11 – 46.
 • Leenders, K.A.H.W.. Amfibische cultuur. Een vierde strategie. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 22 (2013) 37 – 44.
 • Leenders, K.A.H.W.. Tongerlose cijnsboeken betreffende Duizel. De Rosdoek nr. 149, 4 – 15.
 • Leenders, K.A.H.W.. De middeleeuwse structuur van Rijsbergen en Zundert. Het land aan de brede Aa 25 (2015) nr. 50, 3 – 64.
 • Leenders, K.A.H.W.. Boekweit: wat een plantennaam ons leert. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 87 (2015) 111 – 134.
 • Leenders, K.A.H.W.. Gemeyntenkaart voor het Maas – Demer – Scheldegebied. Den Haag, 2016. Alleen op: http://www.academia.edu/25292163/GEMEYNTEN-KAART_VOOR_HET_MAAS_DEMER_SCHELDEGEBIED
 • Leenders, K.A.H.W.. De darinkwake in zijn landschap. Biekorf 116 (2016) 356 – 363.
 • Leenders, K.A.H.W.. Molens: van wie, voor wie? IN: Brinkhof, J.G., m.m.v. A.H.P.M. Meesters, K.A.H.W. Leenders. De heerlijke watermolens in stad en land van Breda. Opkomend en afgaand tij in stad en land van Breda. Over de watermolens die tussen 1321 en 1828 werden aangedreven door het water in en rondom Breda. Breda (Stichting historische verzameling KMA), 2016, 32 – 36.
 • Asseldonk, M.M.P., K.A.H.W. Leenders. ‘Die mate van den lande ende beemden’. De ontwikkeling van de oppervlaktematen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 13 – 50.
 • Tebbens, L.A., K.A.H.W. Leenders. Ontstaansgeschiedenis van het landschap, het gebruik en de locatiekeuze. IN: Ball, E.A.G., R.M. van Heeringen (red.). Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk. Synthetiserend onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het westelijk deel van het Brabants zandgebied. Amersfoort (RCE), z.jr.[2016], 37 – 78.
 • Leenders, K.A.H.W.. Wat is nu de naam van dat plekje? Z.pl., 2017, op: https://www.neerlandistiek.nl/2017/10/wat-is-nu-de-naam-van-dat-plekje/
 • Leenders, K.A.H.W.. De Accolade. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 89 (2017) 29 – 30.
 • Leenders, K.A.H.W.. De waterhuishouding rond Oudenbosch. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 26 (2017) 69 – 76.
 • Leenders, K.A.H.W.. Microreliëf in het oudland. IN: Colleman, T., J. De Caluwe, V. De Tier, A.-S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe, U. Vogl (red.). Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent, 2018, 753 – 765.
 • Leenders, K.A.H.W.. De aanleg van de Napoleonsweg Antwerpen – Breda. Parallellen met het verleden (Romeinen) en het heden (HSL). Eigen schoon en de Brabander 101 (2018) 385 – 400.
 • Leenders, K.A.H.W.. Rond de oude eik. Wouw en Roosendaal voor 1300. Jaarboek De Ghulden Roos 78 (2018) 9 – 41.
 • Leenders, K.A.H.W.. Namen in de polder. Drie elkaar opvolgende landschapstypes weerspiegeld in de namenvoorraad van de Noord-Brabantse Noordwesthoek. Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie & dialectologie 90 (2018) 95 – 167.

Websites

http://users.bart.nl/~leenders/ met aldaar o.a. een volledige literatuurlijst met deels doorverwijzing naar teksten op internet.
http://independent.academia.edu/KAHWLeenders waar een aantal publicaties te vinden is.

Reacties zijn gesloten.